Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 327 308 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 251 041 13 767 6 940 500 122 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (32,61%) Kontantstrøm fra drift (-41,65%)
Resultat før skatt (33,30%) Kassebeholdning (-1,09%)
Driftsresultat (34,92%)
Sum egenkapital (16,05%)
Driftsinntekter (2,37%)
Bruttomargin (4,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Invo AS 100,00% 265 349 -24,07%
 
TOTALT: Alle selskap   265 349 -24,07%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Invo AS 12 091 45,73% 265 11 826 45,18%
 
TOTALT: Alle selskap 12 091 45,73% 265 11 826 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Invo AS 12 091 265 11 826
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
265 -10,00% 12 065
 
  -30,00% 12 012
 
  -50,00% 11 959
 
  -70,00% 11 906
 
  -100,00% 11 826

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter23.90321.87420.00217.15815.68913.78710.0617.723
POS 9,3 %POS 9,4 %POS 16,6 %POS 9,4 %POS 13,8 %POS 37,0 %POS 30,3 % -
 
Bruttomargin23.45121.37019.66216.34314.41812.5579.1566.879
POS 9,7 %POS 8,7 %POS 20,3 %POS 13,4 %POS 14,8 %POS 37,1 %POS 33,1 % -
 
EBITDA resultat3.5123.3403.7811.6601.9713.0421.959358
POS 5,1 %NEG -11,7 %POS 127,8 %NEG -15,8 %NEG -35,2 %POS 55,3 %POS 447,2 % -
 
Driftsresultat3.1102.8813.4561.3721.7462.8271.799263
POS 7,9 %NEG -16,6 %POS 151,9 %NEG -21,4 %NEG -38,2 %POS 57,1 %POS 584,0 % -
 
Kontantstrøm3.3151.5723.310553-242.0971.9400
POS 110,9 %NEG -52,5 %POS 498,6 %POS 2 404,2 %NEG -101,1 %POS 8,1 % - -
 
Kassebeholdning10.4327.1175.6862.8312.8923.4011.784426
POS 46,6 %POS 25,2 %POS 100,8 %NEG -2,1 %NEG -15,0 %POS 90,6 %POS 318,8 % -
 
Sum egenkapital10.7858.6216.0785.0313.4192.8602.0802.030
POS 25,1 %POS 41,8 %POS 20,8 %POS 47,1 %POS 19,5 %POS 37,5 %POS 2,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld001300000
- POS 100,0 %POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.