Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 672 500 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 222 110 19 890 4 248 500 182 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (5,67%) Sum egenkapital (-3,39%)
Resultat før skatt (18,22%)
Driftsresultat (15,85%)
Kontantstrøm fra drift (19,22%)
Kassebeholdning (21,72%)
Driftsinntekter (24,41%)
Bruttomargin (14,92%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Invo AS 100,00% 349 249 40,16%
 
TOTALT: Alle selskap   349 249 40,16%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Invo AS 10 419 49,16% 349 10 070 48,30%
 
TOTALT: Alle selskap 10 419 49,16% 349 10 070 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Invo AS 10 419 349 10 070
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
349 -10,00% 10 384
 
  -30,00% 10 314
 
  -50,00% 10 245
 
  -70,00% 10 175
 
  -100,00% 10 070

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter21.87420.00217.15815.68913.78710.0617.7236.022
POS 9,4 %POS 16,6 %POS 9,4 %POS 13,8 %POS 37,0 %POS 30,3 %POS 28,2 % -
 
Bruttomargin21.37019.66216.34314.41812.5579.1566.8795.437
POS 8,7 %POS 20,3 %POS 13,4 %POS 14,8 %POS 37,1 %POS 33,1 %POS 26,5 % -
 
EBITDA resultat3.3403.7811.6601.9713.0421.9593581.211
NEG -11,7 %POS 127,8 %NEG -15,8 %NEG -35,2 %POS 55,3 %POS 447,2 %NEG -70,4 % -
 
Driftsresultat2.8813.4561.3721.7462.8271.7992631.121
NEG -16,6 %POS 151,9 %NEG -21,4 %NEG -38,2 %POS 57,1 %POS 584,0 %NEG -76,5 % -
 
Kontantstrøm1.5723.310553-242.0971.940-9530
NEG -52,5 %POS 498,6 %POS 2 404,2 %NEG -101,1 %POS 8,1 %POS 303,6 % - -
 
Kassebeholdning7.1175.6862.8312.8923.4011.7844261.483
POS 25,2 %POS 100,8 %NEG -2,1 %NEG -15,0 %POS 90,6 %POS 318,8 %NEG -71,3 % -
 
Sum egenkapital8.6216.0785.0313.4192.8602.0802.0301.992
POS 41,8 %POS 20,8 %POS 47,1 %POS 19,5 %POS 37,5 %POS 2,5 %POS 1,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld013000000
POS 100,0 %NEG % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.