Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 206 085 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 400 55 808 17 877 128 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100%) Driftsinntekter (-24,05%)
Resultat før skatt (2 500,00%) Bruttomargin (-11,02%)
Driftsresultat (100%)
Kontantstrøm fra drift (303,81%)
Kassebeholdning (69,71%)
Sum egenkapital (4,23%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
IT Partner AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
IT Partner AS 592 76,29% - 592 76,29%
 
TOTALT: Alle selskap 592 76,29% - 592 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
IT Partner AS 592 - 592
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 592
 
  -30,00% 592
 
  -50,00% 592
 
  -70,00% 592
 
  -100,00% 592

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.7381.4571.3531.5081.8052.2032.2492.586
POS 19,3 %POS 7,7 %NEG -10,3 %NEG -16,5 %NEG -18,1 %NEG -2,0 %NEG -13,0 % -
 
Bruttomargin7667666756948591.0758141.100
- POS 13,5 %NEG -2,7 %NEG -19,2 %NEG -20,1 %POS 32,1 %NEG -26,0 % -
 
EBITDA resultat97313377781-196-88
NEG -87,7 %POS 461,5 %NEG -64,9 %NEG -51,9 %NEG -4,9 %POS 141,3 %NEG -122,7 % -
 
Driftsresultat973-1347376-202-96
NEG -87,7 %POS 7 400,0 %NEG -102,9 %NEG -53,4 %NEG -3,9 %POS 137,6 %NEG -110,4 % -
 
Kontantstrøm317-245144-58255-2562930
POS 229,4 %NEG -270,1 %POS 348,3 %NEG -122,7 %POS 199,6 %NEG -187,4 % - -
 
Kassebeholdning4531513962523095531016
POS 200,0 %NEG -61,9 %POS 57,1 %NEG -18,4 %POS 461,8 %NEG -82,3 %POS 1 837,5 % -
 
Sum egenkapital570561487489456386319529
POS 1,6 %POS 15,2 %NEG -0,4 %POS 7,2 %POS 18,1 %POS 21,0 %NEG -39,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.