Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 15 367 986 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 90 452 99 534 15 178 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (2 871,96%) EBITDA (-20,49%)
Kontantstrøm fra drift (17 782,02%) Driftsresultat (-20,49%)
Kassebeholdning (15 368,00%) Driftsinntekter (-40,06%)
Sum egenkapital (54,27%) Bruttomargin (-40,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Iv Group AS 100,00% 4 961 4 961 -
 
Iv Moulding Leksvik AS 50,91% 4 860 5 639 -13,81%
Industriverktøy AS 100,00% - - -
Iv Group AS 0,06% 4 961 4 961 -
 
TOTALT: Alle selskap   4 961 7 835 -36,68%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Iv Group AS 52 126 90,77% 4 961 47 165 89,90%
 
Iv Moulding Leksvik AS 11 319 29,47% 4 860 6 459 19,25%
Industriverktøy AS 6 667 42,83% - 6 667 42,83%
Iv Group AS 52 126 90,77% 4 961 47 165 89,90%
 
TOTALT: Alle selskap 122 238 72,40% 14 782 107 456 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Iv Group AS 52 126 4 961 47 165
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 961 -10,00% 51 630
 
  -30,00% 50 638
 
  -50,00% 49 646
 
  -70,00% 48 653
 
  -100,00% 47 165

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.6301.8711.7119.6149.61262.23755.19751.824
POS 94,0 %POS 9,4 %NEG -82,2 %POS 0,0 %NEG -84,6 %POS 12,8 %POS 6,5 % -
 
Bruttomargin3.6301.8711.7119.6149.61242.96936.99832.232
POS 94,0 %POS 9,4 %NEG -82,2 %POS 0,0 %NEG -77,6 %POS 16,1 %POS 14,8 % -
 
EBITDA resultat1.242-2.747-4.964163-1.3031.201-5.682-7.460
POS 145,2 %POS 44,7 %NEG -3 145,4 %POS 112,5 %NEG -208,5 %POS 121,1 %POS 23,8 % -
 
Driftsresultat1.242-2.747-4.964163-1.303-1.557-7.772-9.849
POS 145,2 %POS 44,7 %NEG -3 145,4 %POS 112,5 %POS 16,3 %POS 80,0 %POS 21,1 % -
 
Kontantstrøm131-4.618-4.115-1.9017.533-3.343-1.6410
POS 102,8 %NEG -12,2 %NEG -116,5 %NEG -125,2 %POS 325,3 %NEG -103,7 % - -
 
Kassebeholdning3351.630228788801.2381.039
POS 560,0 %NEG -99,7 %POS 614,9 %POS 192,3 %NEG -91,1 %NEG -28,9 %POS 19,2 % -
 
Sum egenkapital33.17233.56738.04939.17443.07640.97136.87037.082
NEG -1,2 %NEG -11,8 %NEG -2,9 %NEG -9,1 %POS 5,1 %POS 11,1 %NEG -0,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld17.77411.7288.8628.74869920.79424.46425.406
NEG -51,6 %NEG -32,3 %NEG -1,3 %NEG -1 151,5 %POS 96,6 %POS 15,0 %POS 3,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.