Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 484 253 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 305 507 54 247 1 051 500 73 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (24,89%) Kassebeholdning (-11,15%)
Resultat før skatt (27,87%)
Driftsresultat (27,35%)
Kontantstrøm fra drift (264,37%)
Sum egenkapital (0,52%)
Driftsinntekter (3,57%)
Bruttomargin (29,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
J. Tufteland AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
J. Tufteland AS 193 7,32% - 193 7,32%
 
TOTALT: Alle selskap 193 7,32% - 193 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
J. Tufteland AS 193 - 193
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 193
 
  -30,00% 193
 
  -50,00% 193
 
  -70,00% 193
 
  -100,00% 193

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter10.0558.7669.9439.8478.2358.2968.6836.058
POS 14,7 %NEG -11,8 %POS 1,0 %POS 19,6 %NEG -0,7 %NEG -4,5 %POS 43,3 % -
 
Bruttomargin6.1705.9645.9967.4166.8786.7386.0714.747
POS 3,5 %NEG -0,5 %NEG -19,1 %POS 7,8 %POS 2,1 %POS 11,0 %POS 27,9 % -
 
EBITDA resultat8759394482.4701.9171.5921.439314
NEG -6,8 %POS 109,6 %NEG -81,9 %POS 28,8 %POS 20,4 %POS 10,6 %POS 358,3 % -
 
Driftsresultat7818092892.3521.8291.4701.340207
NEG -3,5 %POS 179,9 %NEG -87,7 %POS 28,6 %POS 24,4 %POS 9,7 %POS 547,3 % -
 
Kontantstrøm-79681-2.5801.614-1.2694831.0570
NEG -111,6 %POS 126,4 %NEG -259,9 %POS 227,2 %NEG -362,7 %NEG -54,3 % - -
 
Kassebeholdning1.4391.5139073.0061.9353.1292.8192.209
NEG -4,9 %POS 66,8 %NEG -69,8 %POS 55,3 %NEG -38,2 %POS 11,0 %POS 27,6 % -
 
Sum egenkapital1931.3687715928575321.5491.254
NEG -85,9 %POS 77,4 %POS 30,2 %NEG -30,9 %POS 61,1 %NEG -65,7 %POS 23,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00010003412
- - POS 100,0 %POS 0,0 % - POS 100,0 %NEG -183,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.