Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 295 004 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
271 600 237 452 45 452 576 500 164 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
J A Berg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
J A Berg AS 1 631 58,82% - 1 631 58,82%
 
TOTALT: Alle selskap 1 631 58,82% - 1 631 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
J A Berg AS 1 631 - 1 631
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 631
 
  -30,00% 1 631
 
  -50,00% 1 631
 
  -70,00% 1 631
 
  -100,00% 1 631

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter5.9244.9055.4794.7675.4544.9994.7624.560
POS 20,8 %NEG -10,5 %POS 14,9 %NEG -12,6 %POS 9,1 %POS 5,0 %POS 4,4 % -
 
Bruttomargin3.2432.6863.0822.2992.3522.5132.0041.911
POS 20,7 %NEG -12,8 %POS 34,1 %NEG -2,3 %NEG -6,4 %POS 25,4 %POS 4,9 % -
 
EBITDA resultat2731863482012931661173
POS 46,8 %NEG -46,6 %POS 1 640,0 %NEG -84,5 %NEG -59,2 %POS 418,0 %NEG -64,7 % -
 
Driftsresultat233147299-4370223-2191
POS 58,5 %NEG -50,8 %POS 795,3 %NEG -161,4 %NEG -68,6 %POS 1 161,9 %NEG -123,1 % -
 
Kontantstrøm248144740-182483751280
POS 72,2 %NEG -80,5 %POS 4 211,1 %NEG -107,3 %NEG -33,9 %POS 193,0 % - -
 
Kassebeholdning1.9391.6891.4268549341.191837663
POS 14,8 %POS 18,4 %POS 67,0 %NEG -8,6 %NEG -21,6 %POS 42,3 %POS 26,2 % -
 
Sum egenkapital890709601365390339137169
POS 25,5 %POS 18,0 %POS 64,7 %NEG -6,4 %POS 15,0 %POS 147,4 %NEG -18,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1001.0599641.0079861.4941.4181.371
NEG -3,9 %NEG -9,9 %POS 4,3 %NEG -2,1 %POS 34,0 %NEG -5,4 %NEG -3,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.