Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 652 941 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
623 93 585 14 040 544 500 193

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
J A Berg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
J A Berg AS 1 447 53,00% - 1 447 53,00%
 
TOTALT: Alle selskap 1 447 53,00% - 1 447 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
J A Berg AS 1 447 - 1 447
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 447
 
  -30,00% 1 447
 
  -50,00% 1 447
 
  -70,00% 1 447
 
  -100,00% 1 447

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4.9055.4794.7675.4544.9994.7624.5604.669
NEG -10,5 %POS 14,9 %NEG -12,6 %POS 9,1 %POS 5,0 %POS 4,4 %NEG -2,3 % -
 
Bruttomargin2.6863.0822.2992.3522.5132.0041.9111.787
NEG -12,8 %POS 34,1 %NEG -2,3 %NEG -6,4 %POS 25,4 %POS 4,9 %POS 6,9 % -
 
EBITDA resultat1863482012931661173189
NEG -46,6 %POS 1 640,0 %NEG -84,5 %NEG -59,2 %POS 418,0 %NEG -64,7 %NEG -8,5 % -
 
Driftsresultat147299-4370223-2191129
NEG -50,8 %POS 795,3 %NEG -161,4 %NEG -68,6 %POS 1 161,9 %NEG -123,1 %NEG -29,5 % -
 
Kontantstrøm144740-18248375128980
NEG -80,5 %POS 4 211,1 %NEG -107,3 %NEG -33,9 %POS 193,0 %POS 30,6 % - -
 
Kassebeholdning1.6891.4268549341.191837663385
POS 18,4 %POS 67,0 %NEG -8,6 %NEG -21,6 %POS 42,3 %POS 26,2 %POS 72,2 % -
 
Sum egenkapital70960136539033913716995
POS 18,0 %POS 64,7 %NEG -6,4 %POS 15,0 %POS 147,4 %NEG -18,9 %POS 77,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.0599641.0079861.4941.4181.3711.155
NEG -9,9 %POS 4,3 %NEG -2,1 %POS 34,0 %NEG -5,4 %NEG -3,4 %NEG -18,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.