Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 371 589 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 14 014 9 575 348 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (59,32%) Kontantstrøm fra drift (-22,73%)
Resultat før skatt (141,67%)
Driftsresultat (152,17%)
Kassebeholdning (4,62%)
Sum egenkapital (2,14%)
Driftsinntekter (16,38%)
Bruttomargin (17,63%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Jakobsbakken Fjellsenter AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Jakobsbakken Fjellsenter AS 2 771 92,15% - 2 771 92,15%
 
TOTALT: Alle selskap 2 771 92,15% - 2 771 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Jakobsbakken Fjellsenter AS 2 771 - 2 771
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 771
 
  -30,00% 2 771
 
  -50,00% 2 771
 
  -70,00% 2 771
 
  -100,00% 2 771

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter4032.328308284238367284281
NEG -82,7 %POS 655,8 %POS 8,5 %POS 19,3 %NEG -35,1 %POS 29,2 %POS 1,1 % -
 
Bruttomargin3722.290274245213339249281
NEG -83,8 %POS 735,8 %POS 11,8 %POS 15,0 %NEG -37,2 %POS 36,1 %NEG -11,4 % -
 
EBITDA resultat762.2901350-38172036
NEG -96,7 %POS 17 515,4 %NEG -74,0 %POS 231,6 %NEG -323,5 %NEG -15,0 %NEG -44,4 % -
 
Driftsresultat372.002231-57-2117
NEG -98,2 %POS 100 000,0 %NEG -93,5 %POS 154,4 %NEG -2 750,0 %NEG -300,0 %NEG -94,1 % -
 
Kontantstrøm552.2382092-10567-70
NEG -97,5 %POS 11 090,0 %NEG -78,3 %POS 187,6 %NEG -256,7 %POS 1 057,1 % - -
 
Kassebeholdning2.1162.062283262170275207269
POS 2,6 %POS 628,6 %POS 8,0 %POS 54,1 %NEG -38,2 %POS 32,9 %NEG -23,0 % -
 
Sum egenkapital2.6892.655658659627659662662
POS 1,3 %POS 303,5 %NEG -0,2 %POS 5,1 %NEG -4,9 %NEG -0,5 % - -
 
Sum langsiktig gjeld231231231231231231231286
- - - - - - POS 19,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.