Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 805 185 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 16 603 78 082 9 468 500 242 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (130,33%) EBITDA (-31,53%)
Driftsinntekter (66,94%) Driftsresultat (-35,84%)
Bruttomargin (66,94%) Kontantstrøm fra drift (-523,00%)
Kassebeholdning (-83,12%)
Sum egenkapital (-8,79%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Jan-georg Hoffmann Invest AS 100,00% - -
 
Mezonic AS 2,74% 12 505 11 682 7,05%
Eplehagen Eiendomsutvikling AS 19,96% - - -
Pre Orkideåsen AS 14,20% 3 311 3 187 3,89%
Norvestor Iv Feeder AS 1,96% - - -
 
Pre Kikkut Terrasse AS 2,90% 5 608 5 214 7,56%
Pre Bragernes AS 9,11% - 316 -100,00%
Neonano AS 2,52% 710 710 -
 
TOTALT: Alle selskap   - 971 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Jan-georg Hoffmann Invest AS 18 823 54,79% - 18 823 54,79%
 
Mezonic AS 30 676 95,47% 12 505 18 171 92,58%
Eplehagen Eiendomsutvikling AS -3 281 -11,59% - -3 281 -11,59%
Pre Orkideåsen AS 13 891 33,52% 3 311 10 580 27,75%
Norvestor Iv Feeder AS 2 688 100,00% - 2 688 100,00%
 
Pre Kikkut Terrasse AS 883 1,69% 5 608 -4 725 -10,14%
Pre Bragernes AS -11 566 -66,58% - -11 566 -66,58%
Neonano AS -647 -63,12% 710 -1 357 -430,79%
 
TOTALT: Alle selskap 51 467 24,57% 22 134 29 333 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Jan-georg Hoffmann Invest AS 18 823 - 18 823
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 18 823
 
  -30,00% 18 823
 
  -50,00% 18 823
 
  -70,00% 18 823
 
  -100,00% 18 823

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter194282213160153425428147
NEG -31,2 %POS 32,4 %POS 33,1 %POS 4,6 %NEG -64,0 %NEG -0,7 %POS 191,2 % -
 
Bruttomargin194282213160153425428147
NEG -31,2 %POS 32,4 %POS 33,1 %POS 4,6 %NEG -64,0 %NEG -0,7 %POS 191,2 % -
 
EBITDA resultat-1.086-923-834-1.005-995-998-873-1.407
NEG -17,7 %NEG -10,7 %POS 17,0 %NEG -1,0 %POS 0,3 %NEG -14,3 %POS 38,0 % -
 
Driftsresultat-1.144-982-895-1.014-1.006-1.012-890-1.429
NEG -16,5 %NEG -9,7 %POS 11,7 %NEG -0,8 %POS 0,6 %NEG -13,7 %POS 37,7 % -
 
Kontantstrøm-2.041-1.047-6.9761.353-3.6086.4437.8100
NEG -94,9 %POS 85,0 %NEG -615,6 %POS 137,5 %NEG -156,0 %NEG -17,5 % - -
 
Kassebeholdning5801.4257765945612.7832.1642.178
NEG -59,3 %POS 83,6 %POS 30,6 %POS 5,9 %NEG -79,8 %POS 28,6 %NEG -0,6 % -
 
Sum egenkapital25.87026.82926.98323.61522.96626.43230.87531.924
NEG -3,6 %NEG -0,6 %POS 14,3 %POS 2,8 %NEG -13,1 %NEG -14,4 %NEG -3,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld11.77112.46111.72110.7709.5370011.676
POS 5,5 %NEG -6,3 %NEG -8,8 %NEG -12,9 %NEG % - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.