Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 126 323 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
679 200 802 808 106 315 3 137 000 401 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (558,23%) Kontantstrøm fra drift (-286,08%)
Resultat før skatt (280,92%)
Driftsresultat (438,01%)
Kassebeholdning (64,24%)
Sum egenkapital (106,73%)
Driftsinntekter (39,89%)
Bruttomargin (34,88%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Jens Petter Zetlitz AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Jens Petter Zetlitz AS 207 3,16% - 207 3,16%
 
TOTALT: Alle selskap 207 3,16% - 207 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Jens Petter Zetlitz AS 207 - 207
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 207
 
  -30,00% 207
 
  -50,00% 207
 
  -70,00% 207
 
  -100,00% 207

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter15.28514.52412.76518.43018.39315.59713.27012.325
POS 5,2 %POS 13,8 %NEG -30,7 %POS 0,2 %POS 17,9 %POS 17,5 %POS 7,7 % -
 
Bruttomargin9.3569.7569.46913.35312.84311.3558.6148.772
NEG -4,1 %POS 3,0 %NEG -29,1 %POS 4,0 %POS 13,1 %POS 31,8 %NEG -1,8 % -
 
EBITDA resultat-1.12642-6651.5301.4961.977-525-63
NEG -2 781,0 %POS 106,3 %NEG -143,5 %POS 2,3 %NEG -24,3 %POS 476,6 %NEG -733,3 % -
 
Driftsresultat-1.267-127-7481.4291.3351.493-1.084-613
NEG -897,6 %POS 83,0 %NEG -152,3 %POS 7,0 %NEG -10,6 %POS 237,7 %NEG -76,8 % -
 
Kontantstrøm18757-7179419984944650
POS 228,1 %POS 107,9 %NEG -176,2 %NEG -5,7 %POS 102,0 %POS 6,2 % - -
 
Kassebeholdning23423410372368343326281
- POS 2 240,0 %NEG -97,3 %POS 1,1 %POS 7,3 %POS 5,2 %POS 16,0 % -
 
Sum egenkapital-1.921-3441091.128219-871-2.026-580
NEG -458,4 %NEG -415,6 %NEG -90,3 %POS 415,1 %POS 125,1 %POS 57,0 %NEG -249,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1561.3441.1774981.5412.0112.4032.736
POS 14,0 %NEG -14,2 %NEG -136,3 %POS 67,7 %POS 23,4 %POS 16,3 %POS 12,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.