Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 486 144 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 288 4 356 463 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (2,11%) Kontantstrøm fra drift (-47,34%)
Resultat før skatt (2,20%)
Driftsresultat (2,21%)
Kassebeholdning (31,44%)
Sum egenkapital (1,18%)
Driftsinntekter (1,83%)
Bruttomargin (1,83%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
J E Pedersen & Co AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
J E Pedersen & Co AS 858 67,29% - 858 67,29%
 
TOTALT: Alle selskap 858 67,29% - 858 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
J E Pedersen & Co AS 858 - 858
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 858
 
  -30,00% 858
 
  -50,00% 858
 
  -70,00% 858
 
  -100,00% 858

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter425425425425425425437444
- - - - - NEG -2,7 %NEG -1,6 % -
 
Bruttomargin425425425425425425437444
- - - - - NEG -2,7 %NEG -1,6 % -
 
EBITDA resultat344265255342368343360363
POS 29,8 %POS 3,9 %NEG -25,4 %NEG -7,1 %POS 7,3 %NEG -4,7 %NEG -0,8 % -
 
Driftsresultat324245235322348323340343
POS 32,2 %POS 4,3 %NEG -27,0 %NEG -7,5 %POS 7,7 %NEG -5,0 %NEG -0,9 % -
 
Kontantstrøm272-167-241-62333-190
POS 262,9 %POS 30,7 %NEG -288,7 %NEG -287,9 %POS 1 000,0 %POS 115,8 % - -
 
Kassebeholdning446191357575623593584602
POS 133,5 %NEG -46,5 %NEG -37,9 %NEG -7,7 %POS 5,1 %POS 1,5 %NEG -3,0 % -
 
Sum egenkapital844591455581642688739780
POS 42,8 %POS 29,9 %NEG -21,7 %NEG -9,5 %NEG -6,7 %NEG -6,9 %NEG -5,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1313121110963
- NEG -8,3 %NEG -9,1 %NEG -10,0 %NEG -11,1 %NEG -50,0 %NEG -100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.