Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 32 874 781 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 947 384 769 397 25 134 000 24 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Jjs Prosjektpartner AS 100,00% ●●●● ●●●● -93,36%
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● -93,36%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Jjs Prosjektpartner AS 5 745 9,93% 49 ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 5 745 9,93% 49 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Jjs Prosjektpartner AS 5 745 49 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
49 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●82.822205.611132.276118.645
●●●NEG -59,7 %POS 55,4 %POS 11,5 %POS 466,2 %
 
Bruttomargin●●●82.822205.574132.233118.387
●●●NEG -59,7 %POS 55,5 %POS 11,7 %POS 467,8 %
 
EBITDA resultat●●●1.7251.6992.1681.899
●●●POS 1,5 %NEG -21,6 %POS 14,2 %POS 207,1 %
 
Driftsresultat●●●1.6481.5691.9421.595
●●●POS 5,0 %NEG -19,2 %POS 21,8 %POS 182,9 %
 
Kontantstrøm●●●-10.7029.7413.2137.687
●●●NEG -209,9 %POS 203,2 %NEG -58,2 %POS 321,0 %
 
Kassebeholdning●●●10.43021.91112.6679.357
●●●NEG -52,4 %POS 73,0 %POS 35,4 %POS 342,2 %
 
Sum egenkapital●●●1.9191.592860800
●●●POS 20,5 %POS 85,1 %POS 7,5 %POS 108,3 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●0000
●●● - - - -