Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 61 006 858 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
6 195 200 4 947 699 521 959 46 084 000 3 258 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (25,67%) Kontantstrøm fra drift (-157,30%)
Resultat før skatt (29,43%) Kassebeholdning (-42,67%)
Driftsresultat (40,13%)
Sum egenkapital (7,10%)
Driftsinntekter (15,83%)
Bruttomargin (3,91%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Jobbklar Utvikling AS 100,00% - -
 
Jobbklar AS 0,19% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Jobbklar Utvikling AS 65 445 59,48% - 65 445 59,48%
 
Jobbklar AS 14 806 55,45% - 14 806 55,45%
 
TOTALT: Alle selskap 80 251 58,69% - 80 251 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Jobbklar Utvikling AS 65 445 - 65 445
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 65 445
 
  -30,00% 65 445
 
  -50,00% 65 445
 
  -70,00% 65 445
 
  -100,00% 65 445

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter122.456131.015124.460136.400140.431146.190136.391127.655
NEG -6,5 %POS 5,3 %NEG -8,8 %NEG -2,9 %NEG -3,9 %POS 7,2 %POS 6,8 % -
 
Bruttomargin72.74079.70672.38275.66382.21682.20580.05681.150
NEG -8,7 %POS 10,1 %NEG -4,3 %NEG -8,0 %POS 0,0 %POS 2,7 %NEG -1,3 % -
 
EBITDA resultat2.331-7013.2255716.2988.4186.53711.790
POS 432,5 %NEG -121,7 %POS 464,8 %NEG -90,9 %NEG -25,2 %POS 28,8 %NEG -44,6 % -
 
Driftsresultat-504-4.073-425-2.7622.7244.2641.9737.181
POS 87,6 %NEG -858,4 %POS 84,6 %NEG -201,4 %NEG -36,1 %POS 116,1 %NEG -72,5 % -
 
Kontantstrøm-2.457-7944.7531.3557.0908.5284.5310
NEG -209,4 %NEG -116,7 %POS 250,8 %NEG -80,9 %NEG -16,9 %POS 88,2 % - -
 
Kassebeholdning35.77236.16027.78724.52127.75625.47119.33118.744
NEG -1,1 %POS 30,1 %POS 13,3 %NEG -11,7 %POS 9,0 %POS 31,8 %POS 3,1 % -
 
Sum egenkapital57.75057.96157.71757.73559.65656.19751.44248.938
NEG -0,4 %POS 0,4 %NEG 0,0 %NEG -3,2 %POS 6,2 %POS 9,2 %POS 5,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld24.46725.32518.94819.89322.43525.43525.38925.794
POS 3,4 %NEG -33,7 %POS 4,8 %POS 11,3 %POS 11,8 %NEG -0,2 %POS 1,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.