Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 79 725 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 990 8 235 61 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
K-soft Norge AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
K-soft Norge AS 128 97,71% - 128 97,71%
 
TOTALT: Alle selskap 128 97,71% - 128 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
K-soft Norge AS 128 - 128
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 128
 
  -30,00% 128
 
  -50,00% 128
 
  -70,00% 128
 
  -100,00% 128

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4674204966045315565683.113
POS 11,2 %NEG -15,3 %NEG -17,9 %POS 13,7 %NEG -4,5 %NEG -2,1 %NEG -81,8 % -
 
Bruttomargin367392429450494530511-138
NEG -6,4 %NEG -8,6 %NEG -4,7 %NEG -8,9 %NEG -6,8 %POS 3,7 %POS 470,3 % -
 
EBITDA resultat724010101-92-222
NEG -70,8 %POS 100%NEG -100,0 % - POS 900,0 %POS 101,1 %POS 58,6 % -
 
Driftsresultat724010101-92-222
NEG -70,8 %POS 100%NEG -100,0 % - POS 900,0 %POS 101,1 %POS 58,6 % -
 
Kontantstrøm15-243959-45-1781950
POS 162,5 %NEG -161,5 %NEG -33,9 %POS 231,1 %POS 74,7 %NEG -191,3 % - -
 
Kassebeholdning17128524427
POS 41,7 %POS 50,0 %POS 60,0 %POS 150,0 %NEG -50,0 % - NEG -85,2 % -
 
Sum egenkapital108937878685856147
POS 16,1 %POS 19,2 % - POS 14,7 %POS 17,2 %POS 3,6 %NEG -61,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.