Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 225 329 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 329 1 225 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
K. Storsveen Holding AS 100,00% - -
 
Løvlien Georåd AS 18,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
K. Storsveen Holding AS 1 036 41,64% - 1 036 41,64%
 
Løvlien Georåd AS 2 671 18,56% - 2 671 18,56%
 
TOTALT: Alle selskap 3 707 21,96% - 3 707 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
K. Storsveen Holding AS 1 036 - 1 036
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 036
 
  -30,00% 1 036
 
  -50,00% 1 036
 
  -70,00% 1 036
 
  -100,00% 1 036

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter0000
- - - -
 
Bruttomargin0000
- - - -
 
EBITDA resultat-2-2-30
- POS 33,3 %NEG % -
 
Driftsresultat-2-2-30
- POS 33,3 %NEG % -
 
Kontantstrøm1482211910
NEG -33,0 %POS 15,7 % - -
 
Kassebeholdning90172130
POS 429,4 %NEG -19,0 %NEG -30,0 % -
 
Sum egenkapital59044221922
POS 33,5 %POS 101,8 %POS 895,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld075300500
POS 100,0 %POS 75,0 %POS 40,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.