Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 818 815 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 315 12 818 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
K A Enqvist ANS 100,00% - -
 
Enqvist Eiendom AS 100,00% - - -
Enqvist Næringseiendom AS 100,00% 24 1 043 -97,70%
Konghellegaten 3-5 AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 043 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
K A Enqvist ANS 22 746 86,93% - 22 746 86,93%
 
Enqvist Eiendom AS 3 983 34,94% - 3 983 34,94%
Enqvist Næringseiendom AS 2 109 79,11% 24 2 085 78,92%
Konghellegaten 3-5 AS 3 999 17,93% - 3 999 17,93%
 
TOTALT: Alle selskap 32 837 52,52% 24 32 813 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
K A Enqvist ANS 22 746 - 22 746
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 22 746
 
  -30,00% 22 746
 
  -50,00% 22 746
 
  -70,00% 22 746
 
  -100,00% 22 746

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-16-11-11-10-9-10-15-30
NEG -45,5 % - NEG -10,0 %NEG -11,1 %POS 10,0 %POS 33,3 %POS 50,0 % -
 
Driftsresultat-16-11-11-10-9-10-15-30
NEG -45,5 % - NEG -10,0 %NEG -11,1 %POS 10,0 %POS 33,3 %POS 50,0 % -
 
Kontantstrøm5.2651.9234.8794.782-132-12-4.5430
POS 173,8 %NEG -60,6 %POS 2,0 %POS 3 722,7 %NEG -1 000,0 %POS 99,7 % - -
 
Kassebeholdning00000000
- - - - - - - -
 
Sum egenkapital21.96221.98521.99619.78417.55619.15719.17020.877
NEG -0,1 %NEG -0,1 %POS 11,2 %POS 12,7 %NEG -8,4 %NEG -0,1 %NEG -8,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.9183.4833.4785.6907.9226.3246.313172
POS 44,9 %NEG -0,1 %POS 38,9 %POS 28,2 %NEG -25,3 %NEG -0,2 %NEG -3 570,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.