Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 406 212 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 5 712 9 400 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
K A Enqvist ANS 100,00% - -
 
Enqvist Eiendom AS 100,00% - - -
Enqvist Næringseiendom AS 100,00% 109 24 354,17%
Konghellegaten 3-5 AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 24 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
K A Enqvist ANS 153 389 96,66% - 153 389 96,66%
 
Enqvist Eiendom AS 4 042 45,50% - 4 042 45,50%
Enqvist Næringseiendom AS 1 797 78,61% 109 1 688 77,54%
Konghellegaten 3-5 AS 3 589 16,11% - 3 589 16,11%
 
TOTALT: Alle selskap 162 817 84,74% 109 162 708 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
K A Enqvist ANS 153 389 - 153 389
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 153 389
 
  -30,00% 153 389
 
  -50,00% 153 389
 
  -70,00% 153 389
 
  -100,00% 153 389

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-16-16-11-11-10-9-10-15
- NEG -45,5 % - NEG -10,0 %NEG -11,1 %POS 10,0 %POS 33,3 % -
 
Driftsresultat-16-16-11-11-10-9-10-15
- NEG -45,5 % - NEG -10,0 %NEG -11,1 %POS 10,0 %POS 33,3 % -
 
Kontantstrøm3.4725.2651.9234.8794.782-132-120
NEG -34,1 %POS 173,8 %NEG -60,6 %POS 2,0 %POS 3 722,7 %NEG -1 000,0 % - -
 
Kassebeholdning00000000
- - - - - - - -
 
Sum egenkapital25.49921.96221.98521.99619.78417.55619.15719.170
POS 16,1 %NEG -0,1 %NEG -0,1 %POS 11,2 %POS 12,7 %NEG -8,4 %NEG -0,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.5981.9183.4833.4785.6907.9226.3246.313
POS 16,7 %POS 44,9 %NEG -0,1 %POS 38,9 %POS 28,2 %NEG -25,3 %NEG -0,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.