Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 3 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 582 147 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 468 66 945 23 610 4 487 500 624

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kaizer AS 100,00% 2 854 2 685 6,29%
 
TOTALT: Alle selskap   2 854 2 685 6,29%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kaizer AS -554 -6,17% 2 854 -3 408 -55,66%
 
TOTALT: Alle selskap -554 -6,17% 2 854 -3 408 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kaizer AS -554 2 854 -3 408
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 854 -10,00% -839
 
  -30,00% -1 410
 
  -50,00% -1 981
 
  -70,00% -2 552
 
  -100,00% -3 408

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.1513.2914.5075.0255.7084.364255
POS 26,1 %NEG -27,0 %NEG -10,3 %NEG -12,0 %POS 30,8 %POS 1 611,4 % -
 
Bruttomargin3.1662.0612.7663.4664.1022.96943
POS 53,6 %NEG -25,5 %NEG -20,2 %NEG -15,5 %POS 38,2 %POS 6 804,7 % -
 
EBITDA resultat420-1.023-771448-746775-498
POS 141,1 %NEG -32,7 %NEG -272,1 %POS 160,1 %NEG -196,3 %POS 255,6 % -
 
Driftsresultat386-3.456-952394-771753-505
POS 111,2 %NEG -263,0 %NEG -341,6 %POS 151,1 %NEG -202,4 %POS 249,1 % -
 
Kontantstrøm-2.679-1.6711.081240-145-660
NEG -60,3 %NEG -254,6 %POS 350,4 %POS 265,5 %NEG -119,7 % - -
 
Kassebeholdning0369037128327106
NEG -100,0 %NEG -60,0 %POS 143,2 %NEG -71,1 %NEG -60,9 %POS 208,5 % -
 
Sum egenkapital2.657-3954211.3283741.009158
POS 772,7 %NEG -193,8 %NEG -68,3 %POS 255,1 %NEG -62,9 %POS 538,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld4056578861.350281327113
POS 38,4 %POS 25,8 %POS 34,4 %NEG -380,4 %POS 14,1 %NEG -189,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.