Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 586 440 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
739 200 289 767 79 973 3 978 500 499 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (100%) EBITDA (-1 930,00%)
Sum egenkapital (42,60%) Resultat før skatt (-52,92%)
Driftsinntekter (57,99%) Driftsresultat (-564,00%)
Bruttomargin (24,35%) Kontantstrøm fra drift (-24,10%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kaizer AS 100,00% 3 100 2 854 8,62%
 
TOTALT: Alle selskap   3 100 2 854 8,62%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kaizer AS -318 -3,95% 3 100 -3 418 -69,02%
 
TOTALT: Alle selskap -318 -3,95% 3 100 -3 418 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kaizer AS -318 3 100 -3 418
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 100 -10,00% -628
 
  -30,00% -1 248
 
  -50,00% -1 868
 
  -70,00% -2 488
 
  -100,00% -3 418

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.6524.1513.2914.5075.0255.7084.364255
NEG -36,1 %POS 26,1 %NEG -27,0 %NEG -10,3 %NEG -12,0 %POS 30,8 %POS 1 611,4 % -
 
Bruttomargin1.2773.1662.0612.7663.4664.1022.96943
NEG -59,7 %POS 53,6 %NEG -25,5 %NEG -20,2 %NEG -15,5 %POS 38,2 %POS 6 804,7 % -
 
EBITDA resultat-1.467420-1.023-771448-746775-498
NEG -449,3 %POS 141,1 %NEG -32,7 %NEG -272,1 %POS 160,1 %NEG -196,3 %POS 255,6 % -
 
Driftsresultat-1.534386-3.456-952394-771753-505
NEG -497,4 %POS 111,2 %NEG -263,0 %NEG -341,6 %POS 151,1 %NEG -202,4 %POS 249,1 % -
 
Kontantstrøm1.583-2.679-1.6711.081240-145-660
POS 159,1 %NEG -60,3 %NEG -254,6 %POS 350,4 %POS 265,5 %NEG -119,7 % - -
 
Kassebeholdning390369037128327106
POS 100%NEG -100,0 %NEG -60,0 %POS 143,2 %NEG -71,1 %NEG -60,9 %POS 208,5 % -
 
Sum egenkapital2152.657-3954211.3283741.009158
NEG -91,9 %POS 772,7 %NEG -193,8 %NEG -68,3 %POS 255,1 %NEG -62,9 %POS 538,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld4104056578861.350281327113
NEG -1,2 %POS 38,4 %POS 25,8 %POS 34,4 %NEG -380,4 %POS 14,1 %NEG -189,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.