Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 217 756 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
400 26 219 23 137 165 000 3 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
K Andresens Metallstøperi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
K Andresens Metallstøperi AS 1 207 97,18% - 1 207 97,18%
 
TOTALT: Alle selskap 1 207 97,18% - 1 207 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
K Andresens Metallstøperi AS 1 207 - 1 207
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 207
 
  -30,00% 1 207
 
  -50,00% 1 207
 
  -70,00% 1 207
 
  -100,00% 1 207

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.1819492.0851.1211.1741.0221.2121.094
POS 24,4 %NEG -54,5 %POS 86,0 %NEG -4,5 %POS 14,9 %NEG -15,7 %POS 10,8 % -
 
Bruttomargin9607511.5438398748791.0441.008
POS 27,8 %NEG -51,3 %POS 83,9 %NEG -4,0 %NEG -0,6 %NEG -15,8 %POS 3,6 % -
 
EBITDA resultat20576558348298217-41259
POS 169,7 %NEG -86,4 %POS 60,3 %POS 16,8 %POS 37,3 %POS 629,3 %NEG -115,8 % -
 
Driftsresultat43-8839525016822-24947
POS 148,9 %NEG -122,3 %POS 58,0 %POS 48,8 %POS 663,6 %POS 108,8 %NEG -629,8 % -
 
Kontantstrøm283-29189516934979220
POS 197,3 %NEG -132,5 %POS 429,6 %NEG -51,6 %POS 341,8 %POS 259,1 % - -
 
Kassebeholdning1.1291.1781.422695727506506514
NEG -4,2 %NEG -17,2 %POS 104,6 %NEG -4,4 %POS 43,7 % - NEG -1,6 % -
 
Sum egenkapital1.5701.5511.6471.3641.1781.0731.0581.243
POS 1,2 %NEG -5,8 %POS 20,7 %POS 15,8 %POS 9,8 %POS 1,4 %NEG -14,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld031838345231105179311
POS 100,0 %POS 17,0 %POS 15,3 %NEG -1 358,1 %POS 70,5 %POS 41,3 %POS 42,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.