Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 48 062 421 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
8 528 400 10 071 616 1 107 904 26 531 500 1 823 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (1,38%) EBITDA (-16,24%)
Driftsinntekter (2,97%) Resultat før skatt (-18,92%)
Bruttomargin (2,07%) Driftsresultat (-16,36%)
Kontantstrøm fra drift (-28,02%)
Sum egenkapital (-21,20%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kantega AS 100,00% - -
 
Kantega Sso AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kantega AS 33 770 27,40% - 33 770 27,40%
 
Kantega Sso AS 1 704 14,27% - 1 704 14,27%
 
TOTALT: Alle selskap 35 474 26,24% - 35 474 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kantega AS 33 770 - 33 770
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 33 770
 
  -30,00% 33 770
 
  -50,00% 33 770
 
  -70,00% 33 770
 
  -100,00% 33 770

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter218.389183.913149.464113.393100.678105.221100.77786.580
POS 18,7 %POS 23,0 %POS 31,8 %POS 12,6 %NEG -4,3 %POS 4,4 %POS 16,4 % -
 
Bruttomargin182.184161.571134.137111.393100.510104.83496.99885.459
POS 12,8 %POS 20,5 %POS 20,4 %POS 10,8 %NEG -4,1 %POS 8,1 %POS 13,5 % -
 
EBITDA resultat31.48630.82319.15610.1208.65011.32113.16512.275
POS 2,2 %POS 60,9 %POS 89,3 %POS 17,0 %NEG -23,6 %NEG -14,0 %POS 7,3 % -
 
Driftsresultat30.77530.17818.4809.4928.14710.77812.65611.800
POS 2,0 %POS 63,3 %POS 94,7 %POS 16,5 %NEG -24,4 %NEG -14,8 %POS 7,3 % -
 
Kontantstrøm2.81913.47711.1063.1164.192-3.700-4.6230
NEG -79,1 %POS 21,3 %POS 256,4 %NEG -25,7 %POS 213,3 %POS 20,0 % - -
 
Kassebeholdning56.47951.63338.98428.78725.32620.66022.48426.342
POS 9,4 %POS 32,4 %POS 35,4 %POS 13,7 %POS 22,6 %NEG -8,1 %NEG -14,6 % -
 
Sum egenkapital27.98424.37321.58519.88520.58720.11315.62213.950
POS 14,8 %POS 12,9 %POS 8,5 %NEG -3,4 %POS 2,4 %POS 28,7 %POS 12,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld451376299249329347226268
NEG -19,9 %NEG -25,8 %NEG -20,1 %POS 24,3 %POS 5,2 %NEG -53,5 %POS 15,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.