Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 679 562 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 562 678 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
K Bygg AS 100,00% 649 827 -21,52%
 
TOTALT: Alle selskap   649 827 -21,52%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
K Bygg AS -1 908 -140,71% 649 -2 557 -361,67%
 
TOTALT: Alle selskap -1 908 -140,71% 649 -2 557 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
K Bygg AS -1 908 649 -2 557
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
649 -10,00% -1 973
 
  -30,00% -2 103
 
  -50,00% -2 233
 
  -70,00% -2 362
 
  -100,00% -2 557

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.2161496.3234.6695.0278.292505
POS 1 387,2 %NEG -97,6 %POS 35,4 %NEG -7,1 %NEG -39,4 %POS 1 542,0 % -
 
Bruttomargin-219-1.6763.3101.6373.3623.175223
POS 86,9 %NEG -150,6 %POS 102,2 %NEG -51,3 %POS 5,9 %POS 1 323,8 % -
 
EBITDA resultat-726-2.2202.56092578277-524
POS 67,3 %NEG -186,7 %POS 2 682,6 %NEG -84,1 %POS 108,7 %POS 152,9 % -
 
Driftsresultat-726-2.2202.55082558277-524
POS 67,3 %NEG -187,1 %POS 3 009,8 %NEG -85,3 %POS 101,4 %POS 152,9 % -
 
Kontantstrøm234-962.39955-1031420
POS 343,8 %NEG -104,0 %POS 4 261,8 %POS 153,4 %NEG -172,5 % - -
 
Kassebeholdning2427104242149432291
POS 3 357,1 %NEG -93,3 %NEG -57,0 %POS 62,4 %NEG -65,5 %POS 48,5 % -
 
Sum egenkapital-1.956-1.352272269273-103-291
NEG -44,7 %NEG -597,1 %POS 1,1 %NEG -1,5 %POS 365,0 %POS 64,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.