Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kitchen Reklamebyrå AS 100,00% 110 107 2,80%
 
TOTALT: Alle selskap   110 107 2,80%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kitchen Reklamebyrå AS 3 038 10,00% 110 2 928 9,67%
 
TOTALT: Alle selskap 3 038 10,00% 110 2 928 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kitchen Reklamebyrå AS 3 038 110 2 928
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
110 -10,00% 3 027
 
  -30,00% 3 005
 
  -50,00% 2 983
 
  -70,00% 2 961
 
  -100,00% 2 928

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter67.56988.73586.55098.939102.45987.27790.865104.982
NEG -23,9 %POS 2,5 %NEG -12,5 %NEG -3,4 %POS 17,4 %NEG -3,9 %NEG -13,4 % -
 
Bruttomargin43.44148.27548.12851.58355.29250.78846.00651.937
NEG -10,0 %POS 0,3 %NEG -6,7 %NEG -6,7 %POS 8,9 %POS 10,4 %NEG -11,4 % -
 
EBITDA resultat-2.5733.837-8.464-1.0236.8307.5596.28912.668
NEG -167,1 %POS 145,3 %NEG -727,4 %NEG -115,0 %NEG -9,6 %POS 20,2 %NEG -50,4 % -
 
Driftsresultat-2.8813.389-8.885-1.2736.6847.4016.06012.404
NEG -185,0 %POS 138,1 %NEG -598,0 %NEG -119,0 %NEG -9,7 %POS 22,1 %NEG -51,1 % -
 
Kontantstrøm-5.1003.212-3403.0354.2425.262-1.4910
NEG -258,8 %POS 1 044,7 %NEG -111,2 %NEG -28,5 %NEG -19,4 %POS 452,9 % - -
 
Kassebeholdning2.1587.1896.2426.8033.9864.1465.7098.913
NEG -70,0 %POS 15,2 %NEG -8,2 %POS 70,7 %NEG -3,9 %NEG -27,4 %NEG -35,9 % -
 
Sum egenkapital-2.478171-2.0014.7595.8273.2022.9093.128
NEG -1 549,1 %POS 108,5 %NEG -142,0 %NEG -18,3 %POS 82,0 %POS 10,1 %NEG -7,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld001.9421.8541.1021.0466370
- POS 100,0 %NEG -4,7 %NEG -68,2 %NEG -5,4 %NEG -64,2 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.