Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 500 842 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 108 740 22 603 2 281 500 88 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (28,18%) Kassebeholdning (-4,15%)
Resultat før skatt (14,95%)
Driftsresultat (26,67%)
Kontantstrøm fra drift (685,32%)
Sum egenkapital (8,74%)
Driftsinntekter (8,89%)
Bruttomargin (8,89%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kjell Rune Nakkestad Coaching AS 100,00% 51 56 -8,93%
 
Amon AS 4,16% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   51 56 -8,93%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kjell Rune Nakkestad Coaching AS 2 501 34,10% 51 2 450 33,64%
 
Amon AS 76 3,42% - 76 3,42%
 
TOTALT: Alle selskap 2 577 26,97% 51 2 526 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kjell Rune Nakkestad Coaching AS 2 501 51 2 450
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
51 -10,00% 2 496
 
  -30,00% 2 486
 
  -50,00% 2 476
 
  -70,00% 2 465
 
  -100,00% 2 450

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.4802.0381.9991.9781.3392.1652.1001.724
POS 21,7 %POS 2,0 %POS 1,1 %POS 47,7 %NEG -38,2 %POS 3,1 %POS 21,8 % -
 
Bruttomargin2.4802.0381.9991.9781.3392.1652.1001.724
POS 21,7 %POS 2,0 %POS 1,1 %POS 47,7 %NEG -38,2 %POS 3,1 %POS 21,8 % -
 
EBITDA resultat1.135803776588373256728501
POS 41,3 %POS 3,5 %POS 32,0 %POS 57,6 %POS 45,7 %NEG -64,8 %POS 45,3 % -
 
Driftsresultat1.092759736547331216687466
POS 43,9 %POS 3,1 %POS 34,6 %POS 65,3 %POS 53,2 %NEG -68,6 %POS 47,4 % -
 
Kontantstrøm1.226-252357106-1861021530
POS 586,5 %NEG -170,6 %POS 236,8 %POS 157,0 %NEG -282,4 %NEG -33,3 % - -
 
Kassebeholdning3.0571.9202.4332.1411.8572.0151.3421.710
POS 59,2 %NEG -21,1 %POS 13,6 %POS 15,3 %NEG -7,8 %POS 50,1 %NEG -21,5 % -
 
Sum egenkapital2.1762.0601.9481.8621.8451.6721.5141.065
POS 5,6 %POS 5,7 %POS 4,6 %POS 0,9 %POS 10,3 %POS 10,4 %POS 42,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.9222.9222.9222.9292.8902.5271.5071.471
- - POS 0,2 %NEG -1,3 %NEG -14,4 %NEG -67,7 %NEG -2,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.