Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kjell Rune Nakkestad Coaching AS 100,00% 56 58 -3,45%
 
TOTALT: Alle selskap   56 58 -3,45%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kjell Rune Nakkestad Coaching AS 2 300 39,84% 56 2 244 39,25%
 
TOTALT: Alle selskap 2 300 39,84% 56 2 244 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kjell Rune Nakkestad Coaching AS 2 300 56 2 244
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
56 -10,00% 2 294
 
  -30,00% 2 283
 
  -50,00% 2 272
 
  -70,00% 2 261
 
  -100,00% 2 244

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter2.0381.9991.9781.3392.1652.1001.7241.455
POS 2,0 %POS 1,1 %POS 47,7 %NEG -38,2 %POS 3,1 %POS 21,8 %POS 18,5 % -
 
Bruttomargin2.0381.9991.9781.3392.1652.1001.7241.455
POS 2,0 %POS 1,1 %POS 47,7 %NEG -38,2 %POS 3,1 %POS 21,8 %POS 18,5 % -
 
EBITDA resultat803776588373256728501271
POS 3,5 %POS 32,0 %POS 57,6 %POS 45,7 %NEG -64,8 %POS 45,3 %POS 84,9 % -
 
Driftsresultat759736547331216687466233
POS 3,1 %POS 34,6 %POS 65,3 %POS 53,2 %NEG -68,6 %POS 47,4 %POS 100,0 % -
 
Kontantstrøm-252357106-1861021539630
NEG -170,6 %POS 236,8 %POS 157,0 %NEG -282,4 %NEG -33,3 %NEG -84,1 % - -
 
Kassebeholdning1.9202.4332.1411.8572.0151.3421.710746
NEG -21,1 %POS 13,6 %POS 15,3 %NEG -7,8 %POS 50,1 %NEG -21,5 %POS 129,2 % -
 
Sum egenkapital2.0601.9481.8621.8451.6721.5141.065786
POS 5,7 %POS 4,6 %POS 0,9 %POS 10,3 %POS 10,4 %POS 42,2 %POS 35,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.9222.9222.9292.8902.5271.5071.4711.550
- POS 0,2 %NEG -1,3 %NEG -14,4 %NEG -67,7 %NEG -2,4 %POS 5,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.