Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 538 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 122 466 17 507 230 500 168 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (14,91%) Resultat før skatt (-32,46%)
Driftsinntekter (16,82%) Driftsresultat (-21,93%)
Bruttomargin (16,82%) Kontantstrøm fra drift (-91,04%)
Kassebeholdning (-84,15%)
Sum egenkapital (-38,81%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kj Revisjon DA 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kj Revisjon DA 41 8,10% - 41 8,10%
 
TOTALT: Alle selskap 41 8,10% - 41 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kj Revisjon DA 41 - 41
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 41
 
  -30,00% 41
 
  -50,00% 41
 
  -70,00% 41
 
  -100,00% 41

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.3352.1502.8462.7152.3741.5941.9572.341
POS 8,6 %NEG -24,5 %POS 4,8 %POS 14,4 %POS 48,9 %NEG -18,5 %NEG -16,4 % -
 
Bruttomargin2.3352.1502.8102.5522.3676538311.011
POS 8,6 %NEG -23,5 %POS 10,1 %POS 7,8 %POS 262,5 %NEG -21,4 %NEG -17,8 % -
 
EBITDA resultat244237852589356147-54-14
POS 3,0 %NEG -72,2 %POS 44,7 %POS 65,4 %POS 142,2 %POS 372,2 %NEG -285,7 % -
 
Driftsresultat144114729412179118-54-14
POS 26,3 %NEG -84,4 %POS 76,9 %POS 130,2 %POS 51,7 %POS 318,5 %NEG -285,7 % -
 
Kontantstrøm303696579559419-910-8010
NEG -56,5 %POS 20,2 %POS 3,6 %POS 33,4 %POS 146,0 %NEG -13,6 % - -
 
Kassebeholdning2101807054011941091.5582.359
POS 16,7 %NEG -74,5 %POS 75,8 %POS 106,7 %POS 78,0 %NEG -93,0 %NEG -34,0 % -
 
Sum egenkapital121421.248784564542540542
NEG -91,5 %NEG -88,6 %POS 59,2 %POS 39,0 %POS 4,1 %POS 0,4 %NEG -0,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00016331849100
- - POS 100,0 %POS 48,7 %POS 35,2 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.