Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 707 781 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 315 822 92 959 2 062 000 237 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (98,19%) Sum egenkapital (-80,34%)
Resultat før skatt (35,42%)
Driftsresultat (36,06%)
Kontantstrøm fra drift (1 390,80%)
Kassebeholdning (86,83%)
Driftsinntekter (12,75%)
Bruttomargin (12,91%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kl Creditreform Økonomi AS 100,00% 2 508 961 160,98%
 
Kvalitet & Ledelse AS 16,65% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   2 508 961 160,98%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kl Creditreform Økonomi AS 81 1,38% 2 508 -2 427 -72,21%
 
Kvalitet & Ledelse AS
 
TOTALT: Alle selskap 81 1,38% 2 508 -2 427 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kl Creditreform Økonomi AS 81 2 508 -2 427
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 508 -10,00% -170
 
  -30,00% -671
 
  -50,00% -1 173
 
  -70,00% -1 675
 
  -100,00% -2 427

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter8.0067.7065.8479.6209.7325.3685.1074.278
POS 3,9 %POS 31,8 %NEG -39,2 %NEG -1,2 %POS 81,3 %POS 5,1 %POS 19,4 % -
 
Bruttomargin7.8957.6785.8479.6209.7325.3685.1074.278
POS 2,8 %POS 31,3 %NEG -39,2 %NEG -1,2 %POS 81,3 %POS 5,1 %POS 19,4 % -
 
EBITDA resultat-360-155-1.827-1.22381419384-1
NEG -132,3 %POS 91,5 %NEG -49,4 %NEG -1 609,9 %NEG -80,7 %POS 9,1 %POS 38 500,0 % -
 
Driftsresultat-407-213-1.901-1.29125419384-1
NEG -91,1 %POS 88,8 %NEG -47,3 %NEG -5 264,0 %NEG -94,0 %POS 9,1 %POS 38 500,0 % -
 
Kontantstrøm-27041-2.723-115-1.208715950
NEG -758,5 %POS 101,5 %NEG -2 267,8 %POS 90,5 %NEG -269,0 %POS 652,6 % - -
 
Kassebeholdning9701.2851.4922.5621.3201.107472377
NEG -24,5 %NEG -13,9 %NEG -41,8 %POS 94,1 %POS 19,2 %POS 134,5 %POS 25,2 % -
 
Sum egenkapital9251.2611.4491.391809736490202
NEG -26,6 %NEG -13,0 %POS 4,2 %POS 71,9 %POS 9,9 %POS 50,2 %POS 142,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7621.7631.7761.5761.771000
POS 0,1 %POS 0,7 %NEG -12,7 %POS 11,0 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.