Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kondomeriet AS 100,00% 2 314 3 909 -40,80%
 
TOTALT: Alle selskap   2 314 3 909 -40,80%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kondomeriet AS 13 165 34,78% 2 314 10 851 30,54%
 
TOTALT: Alle selskap 13 165 34,78% 2 314 10 851 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kondomeriet AS 13 165 2 314 10 851
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 314 -10,00% 12 934
 
  -30,00% 12 471
 
  -50,00% 12 008
 
  -70,00% 11 545
 
  -100,00% 10 851

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter89.03182.67579.85473.98871.78665.96159.59156.765
POS 7,7 %POS 3,5 %POS 7,9 %POS 3,1 %POS 8,8 %POS 10,7 %POS 5,0 % -
 
Bruttomargin55.16754.17352.94348.85146.83345.17540.66838.721
POS 1,8 %POS 2,3 %POS 8,4 %POS 4,3 %POS 3,7 %POS 11,1 %POS 5,0 % -
 
EBITDA resultat10.26410.80513.03013.22012.20012.5559.2128.396
NEG -5,0 %NEG -17,1 %NEG -1,4 %POS 8,4 %NEG -2,8 %POS 36,3 %POS 9,7 % -
 
Driftsresultat7.1858.69211.45711.80911.13511.0818.0857.388
NEG -17,3 %NEG -24,1 %NEG -3,0 %POS 6,1 %POS 0,5 %POS 37,1 %POS 9,4 % -
 
Kontantstrøm4.1419.7584.728-2.5202.8137.1293.2390
NEG -57,6 %POS 106,4 %POS 287,6 %NEG -189,6 %NEG -60,5 %POS 120,1 % - -
 
Kassebeholdning11.5348.0789.3296.21411.70610.8648.8938.282
POS 42,8 %NEG -13,4 %POS 50,1 %NEG -46,9 %POS 7,8 %POS 22,2 %POS 7,4 % -
 
Sum egenkapital12.13112.22913.16811.0569.80911.6895.2815.281
NEG -0,8 %NEG -7,1 %POS 19,1 %POS 12,7 %NEG -16,1 %POS 121,3 % - -
 
Sum langsiktig gjeld3.02531000000
NEG -9 658,1 %NEG % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.