Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 785 726 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 829 685 168 041 3 790 000 998 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (21,00%) EBITDA (-9,20%)
Resultat før skatt (-13,93%)
Driftsresultat (-11,71%)
Kontantstrøm fra drift (-76,11%)
Kassebeholdning (-30,31%)
Driftsinntekter (-9,25%)
Bruttomargin (-9,25%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kontali Analyse AS 100,00% 12 19 -36,84%
 
Apoint AS 6,28% 215 58 270,69%
Analyse Invest AS 25,95% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   12 23 -47,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kontali Analyse AS 8 469 60,37% 12 8 457 60,33%
 
Apoint AS 4 230 71,27% 215 4 015 70,19%
Analyse Invest AS 10 079 99,91% - 10 079 99,91%
 
TOTALT: Alle selskap 22 778 75,80% 227 22 551 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kontali Analyse AS 8 469 12 8 457
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
12 -10,00% 8 468
 
  -30,00% 8 465
 
  -50,00% 8 463
 
  -70,00% 8 461
 
  -100,00% 8 457

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter20.72119.07116.77215.11612.29912.99111.49111.807
POS 8,7 %POS 13,7 %POS 11,0 %POS 22,9 %NEG -5,3 %POS 13,1 %NEG -2,7 % -
 
Bruttomargin20.72119.07116.77215.11612.29912.99111.49111.807
POS 8,7 %POS 13,7 %POS 11,0 %POS 22,9 %NEG -5,3 %POS 13,1 %NEG -2,7 % -
 
EBITDA resultat2.2293.1282.7332.9421.4482.1241.9531.386
NEG -28,7 %POS 14,5 %NEG -7,1 %POS 103,2 %NEG -31,8 %POS 8,8 %POS 40,9 % -
 
Driftsresultat2.1943.0802.6852.8941.4482.1241.9531.316
NEG -28,8 %POS 14,7 %NEG -7,2 %POS 99,9 %NEG -31,8 %POS 8,8 %POS 48,4 % -
 
Kontantstrøm6082.8711.3633.386-898-5427670
NEG -78,8 %POS 110,6 %NEG -59,7 %POS 477,1 %NEG -65,7 %NEG -170,7 % - -
 
Kassebeholdning8.0538.4136.2525.2062.6603.9194.3616.442
NEG -4,3 %POS 34,6 %POS 20,1 %POS 95,7 %NEG -32,1 %NEG -10,1 %NEG -32,3 % -
 
Sum egenkapital6.7425.6094.4873.3352.0931.3409973.025
POS 20,2 %POS 25,0 %POS 34,5 %POS 59,3 %POS 56,2 %POS 34,4 %NEG -67,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000016700
- - - POS 100,0 %NEG -128,6 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.