Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 697 925 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 86 671 14 753 11 337 500 259 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (11,54%) Kontantstrøm fra drift (-12,54%)
Resultat før skatt (54,61%)
Driftsresultat (20,61%)
Kassebeholdning (20,11%)
Sum egenkapital (4,78%)
Driftsinntekter (17,49%)
Bruttomargin (17,49%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kontorhuset Bragernes AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kontorhuset Bragernes AS 4 558 19,91% - 4 558 19,91%
 
TOTALT: Alle selskap 4 558 19,91% - 4 558 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kontorhuset Bragernes AS 4 558 - 4 558
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 558
 
  -30,00% 4 558
 
  -50,00% 4 558
 
  -70,00% 4 558
 
  -100,00% 4 558

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.7002.3892.6511.2387412.1512.1342.093
NEG -28,8 %NEG -9,9 %POS 114,1 %POS 67,1 %NEG -65,6 %POS 0,8 %POS 2,0 % -
 
Bruttomargin1.7002.2022.5771.1567412.1512.1342.093
NEG -22,8 %NEG -14,6 %POS 122,9 %POS 56,0 %NEG -65,6 %POS 0,8 %POS 2,0 % -
 
EBITDA resultat1.5171.273964313081.8441.6561.865
POS 19,2 %POS 32,1 %POS 3 009,7 %NEG -89,9 %NEG -83,3 %POS 11,4 %NEG -11,2 % -
 
Driftsresultat967731453-3971091.6261.4381.664
POS 32,3 %POS 61,4 %POS 214,1 %NEG -464,2 %NEG -93,3 %POS 13,1 %NEG -13,6 % -
 
Kontantstrøm999741.687-3.7147361.3296230
POS 1 250,0 %NEG -95,6 %POS 145,4 %NEG -604,6 %NEG -44,6 %POS 113,3 % - -
 
Kassebeholdning3212088311.5386542801401.028
POS 54,3 %NEG -75,0 %NEG -46,0 %POS 135,2 %POS 133,6 %POS 100,0 %NEG -86,4 % -
 
Sum egenkapital4.0083.6093.4193.0462.4952.4091.8632.046
POS 11,1 %POS 5,6 %POS 12,2 %POS 22,1 %POS 3,6 %POS 29,3 %NEG -8,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld17.26218.00018.56221.43114.12511.20712.24113.234
POS 4,1 %POS 3,0 %POS 13,4 %NEG -51,7 %NEG -26,0 %POS 8,4 %POS 7,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.