Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 37 516 226 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 4 726 37 511 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kontorhuset Holding AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Kontorhuset Drift AS 100,00% ●●●● ●●●● -
Vestkorridoren Eiendomsinvest AS 5,59% ●●●● ●●●● -
Kontorhuset Bragernes AS 100,00% ●●●● ●●●● -
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kontorhuset Holding AS 71 381 92,93% - ●●●● ●●●●
 
Kontorhuset Drift AS 500 5,53% - ●●●● ●●●●
Vestkorridoren Eiendomsinvest AS 175 301 97,86% - ●●●● ●●●●
Kontorhuset Bragernes AS 4 818 21,34% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 252 000 87,63% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kontorhuset Holding AS 71 381 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20222021202020192018
Driftsinntekter●●●0000
●●● - - - -
 
Bruttomargin●●●0000
●●● - - - -
 
EBITDA resultat●●●-97-93-259-113
●●●NEG -4,3 %POS 64,1 %NEG -129,2 %POS 34,3 %
 
Driftsresultat●●●-97-93-259-113
●●●NEG -4,3 %POS 64,1 %NEG -129,2 %POS 34,3 %
 
Kontantstrøm●●●37156.962-51.46662.595
●●●NEG -99,3 %POS 210,7 %NEG -182,2 %POS 7 133,1 %
 
Kassebeholdning●●●50273.5434.1470
●●●NEG -99,3 %POS 1 673,4 %POS 0,0 %NEG -100,0 %
 
Sum egenkapital●●●66.63167.66013.901-1.662
●●●NEG -1,5 %POS 386,7 %POS 936,4 %NEG -350,4 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●56.28183.280104.16240.992
●●●POS 32,4 %POS 20,0 %NEG -154,1 %NEG -1,2 %