Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 050 344 226 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 29 376 329 8 617 397 976 372 500 35 978 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (10,17%) Kontantstrøm fra drift (-16,90%)
Resultat før skatt (53,76%) Kassebeholdning (-3,44%)
Driftsresultat (15,96%)
Sum egenkapital (10,84%)
Driftsinntekter (2,31%)
Bruttomargin (2,31%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kredinor Sa 100,00% 11 785 16 651 -29,22%
 
Emendo Kapital AS 100,00% - - -
Kredinor Finans AS 100,00% - 3 993 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   11 785 20 644 -42,91%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kredinor Sa 625 708 30,70% 11 785 613 923 30,29%
 
Emendo Kapital AS 42 42,42% - 42 42,42%
Kredinor Finans AS 885 467 47,13% - 885 467 47,13%
 
TOTALT: Alle selskap 1 511 217 38,58% 11 785 1 499 432 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kredinor Sa 625 708 11 785 613 923
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 785 -10,00% 624 530
 
  -30,00% 622 173
 
  -50,00% 619 816
 
  -70,00% 617 459
 
  -100,00% 613 923

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter694.124632.949587.017585.680486.468423.418400.386394.364
POS 9,7 %POS 7,8 %POS 0,2 %POS 20,4 %POS 14,9 %POS 5,8 %POS 1,5 % -
 
Bruttomargin694.124632.949587.017585.680486.468423.418400.386394.364
POS 9,7 %POS 7,8 %POS 0,2 %POS 20,4 %POS 14,9 %POS 5,8 %POS 1,5 % -
 
EBITDA resultat108.91191.54078.56175.54854.09157.94140.89151.415
POS 19,0 %POS 16,5 %POS 4,0 %POS 39,7 %NEG -6,6 %POS 41,7 %NEG -20,5 % -
 
Driftsresultat85.94068.48453.76433.55415.53519.594-25.90812.797
POS 25,5 %POS 27,4 %POS 60,2 %POS 116,0 %NEG -20,7 %POS 175,6 %NEG -302,5 % -
 
Kontantstrøm109.140117.03948.44182.80995.83366.73841.6410
NEG -6,7 %POS 141,6 %NEG -41,5 %NEG -13,6 %POS 43,6 %POS 60,3 % - -
 
Kassebeholdning0-3.713348.932315.031251.522191.546117.880146.007
POS 100,0 %NEG -101,1 %POS 10,8 %POS 25,2 %POS 31,3 %POS 62,5 %NEG -19,3 % -
 
Sum egenkapital527.422491.489464.062423.783345.881335.559321.890337.765
POS 7,3 %POS 5,9 %POS 9,5 %POS 22,5 %POS 3,1 %POS 4,2 %NEG -4,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld845.029444.1113.3463.4317.4294820425
NEG -90,3 %NEG -13 172,9 %POS 2,5 %POS 53,8 %NEG -1 441,3 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.