Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 673 966 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 8 671 2 795 3 662 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (100%) EBITDA (-7,14%)
Sum egenkapital (0,47%) Driftsresultat (-7,14%)
Kontantstrøm fra drift (-23,86%)
Kassebeholdning (-24,00%)
Driftsinntekter (-6,22%)
Bruttomargin (-6,22%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kvernevikveien 99 AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kvernevikveien 99 AS 1 284 17,44% - 1 284 17,44%
 
TOTALT: Alle selskap 1 284 17,44% - 1 284 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kvernevikveien 99 AS 1 284 - 1 284
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 284
 
  -30,00% 1 284
 
  -50,00% 1 284
 
  -70,00% 1 284
 
  -100,00% 1 284

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter219234284391381376361289
NEG -6,4 %NEG -17,6 %NEG -27,4 %POS 2,6 %POS 1,3 %POS 4,2 %POS 24,9 % -
 
Bruttomargin219234284391381376361289
NEG -6,4 %NEG -17,6 %NEG -27,4 %POS 2,6 %POS 1,3 %POS 4,2 %POS 24,9 % -
 
EBITDA resultat142145197239297224275156
NEG -2,1 %NEG -26,4 %NEG -17,6 %NEG -19,5 %POS 32,6 %NEG -18,5 %POS 76,3 % -
 
Driftsresultat142145197239297224275156
NEG -2,1 %NEG -26,4 %NEG -17,6 %NEG -19,5 %POS 32,6 %NEG -18,5 %POS 76,3 % -
 
Kontantstrøm1.263-22-57399039-870
POS 5 840,9 %POS 61,4 %NEG -246,2 %NEG -56,7 %POS 130,8 %POS 144,8 % - -
 
Kassebeholdning698911116317411388150
NEG -22,5 %NEG -19,8 %NEG -31,9 %NEG -6,3 %POS 54,0 %POS 28,4 %NEG -41,3 % -
 
Sum egenkapital1.2781.2911.3051.2801.2281.1231.1351.183
NEG -1,0 %NEG -1,1 %POS 2,0 %POS 4,2 %POS 9,3 %NEG -1,1 %NEG -4,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.7656.0776.0776.0716.1226.1516.1666.141
POS 21,6 % - NEG -0,1 %POS 0,8 %POS 0,5 %POS 0,2 %NEG -0,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.