Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 679 664 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 247 2 918 3 667 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Kvernevikveien 99 AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Kvernevikveien 99 AS 1 278 17,31% - 1 278 17,31%
 
TOTALT: Alle selskap 1 278 17,31% - 1 278 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Kvernevikveien 99 AS 1 278 - 1 278
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 278
 
  -30,00% 1 278
 
  -50,00% 1 278
 
  -70,00% 1 278
 
  -100,00% 1 278

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter234284391381376361289367
NEG -17,6 %NEG -27,4 %POS 2,6 %POS 1,3 %POS 4,2 %POS 24,9 %NEG -21,3 % -
 
Bruttomargin234284391381376361289367
NEG -17,6 %NEG -27,4 %POS 2,6 %POS 1,3 %POS 4,2 %POS 24,9 %NEG -21,3 % -
 
EBITDA resultat145197239297224275156291
NEG -26,4 %NEG -17,6 %NEG -19,5 %POS 32,6 %NEG -18,5 %POS 76,3 %NEG -46,4 % -
 
Driftsresultat145197239297224275156291
NEG -26,4 %NEG -17,6 %NEG -19,5 %POS 32,6 %NEG -18,5 %POS 76,3 %NEG -46,4 % -
 
Kontantstrøm-22-57399039-87-2740
POS 61,4 %NEG -246,2 %NEG -56,7 %POS 130,8 %POS 144,8 %POS 68,2 % - -
 
Kassebeholdning8911116317411388150179
NEG -19,8 %NEG -31,9 %NEG -6,3 %POS 54,0 %POS 28,4 %NEG -41,3 %NEG -16,2 % -
 
Sum egenkapital1.2911.3051.2801.2281.1231.1351.1831.372
NEG -1,1 %POS 2,0 %POS 4,2 %POS 9,3 %NEG -1,1 %NEG -4,1 %NEG -13,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.0776.0776.0716.1226.1516.1666.1415.813
- NEG -0,1 %POS 0,8 %POS 0,5 %POS 0,2 %NEG -0,4 %NEG -5,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.