Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 711 840 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 481 600 909 452 147 288 6 055 500 118 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (11,61%) EBITDA (-26,58%)
Driftsinntekter (20,82%) Resultat før skatt (-33,12%)
Bruttomargin (11,34%) Driftsresultat (-29,07%)
Kontantstrøm fra drift (-56,76%)
Kassebeholdning (-7,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Låsservice Ålesund AS 100,00% - 56 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 56
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Låsservice Ålesund AS 7 143 47,28% - 7 143 47,28%
 
TOTALT: Alle selskap 7 143 47,28% - 7 143 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Låsservice Ålesund AS 7 143 - 7 143
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 143
 
  -30,00% 7 143
 
  -50,00% 7 143
 
  -70,00% 7 143
 
  -100,00% 7 143

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter25.45022.42521.40212.10211.16612.90410.6418.801
POS 13,5 %POS 4,8 %POS 76,8 %POS 8,4 %NEG -13,5 %POS 21,3 %POS 20,9 % -
 
Bruttomargin12.49910.5338.9836.2935.8466.9835.5444.632
POS 18,7 %POS 17,3 %POS 42,7 %POS 7,6 %NEG -16,3 %POS 26,0 %POS 19,7 % -
 
EBITDA resultat2.6772.3832.6299563571.516824498
POS 12,3 %NEG -9,4 %POS 175,0 %POS 167,8 %NEG -76,5 %POS 84,0 %POS 65,5 % -
 
Driftsresultat2.5222.2852.4597331121.455760417
POS 10,4 %NEG -7,1 %POS 235,5 %POS 554,5 %NEG -92,3 %POS 91,4 %POS 82,3 % -
 
Kontantstrøm-2.383431.014436173383560
NEG -5 641,9 %NEG -95,8 %POS 132,6 %POS 2 464,7 %NEG -95,0 %NEG -5,1 % - -
 
Kassebeholdning1.100461439211140208259132
POS 138,6 %POS 5,0 %POS 108,1 %POS 50,7 %NEG -32,7 %NEG -19,7 %POS 96,2 % -
 
Sum egenkapital5.2833.4962.6521.3511.0481.182722424
POS 51,1 %POS 31,8 %POS 96,3 %POS 28,9 %NEG -11,3 %POS 63,7 %POS 70,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.4453124597661.090416536444
NEG -1 004,2 %POS 32,0 %POS 40,1 %POS 29,7 %NEG -162,0 %POS 22,4 %NEG -20,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.