Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 338 329 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 329 338 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
L Birkelid Holding AS 100,00% 9 8 12,50%
 
Camera & Videoteknikk AS 33,33% 429 540 -20,56%
 
TOTALT: Alle selskap   9 188 -95,21%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
L Birkelid Holding AS -4 -0,58% 9 -13 -1,91%
 
Camera & Videoteknikk AS 837 28,26% 429 408 16,11%
 
TOTALT: Alle selskap 833 22,80% 438 395 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
L Birkelid Holding AS -4 9 -13
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
9 -10,00% -5
 
  -30,00% -7
 
  -50,00% -9
 
  -70,00% -10
 
  -100,00% -13

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter00
- -
 
Bruttomargin00
- -
 
EBITDA resultat-9-6
NEG -50,0 % -
 
Driftsresultat-9-6
NEG -50,0 % -
 
Kontantstrøm190
- -
 
Kassebeholdning3011
POS 172,7 % -
 
Sum egenkapital916
NEG -43,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld667667
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.