Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 242 434 062 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 828 000 29 168 219 4 700 342 202 737 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (33,68%) EBITDA (-5,74%)
Kontantstrøm fra drift (7,27%) Driftsresultat (-18,85%)
Kassebeholdning (462,67%)
Sum egenkapital (10,42%)
Driftsinntekter (0,62%)
Bruttomargin (1,95%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Leif Grimsrud AS 100,00% 26 43 -39,53%
 
Kystmiljø AS 100,00% - 21 -100,00%
Vestgårdveien 17 AS 100,00% 12 32 -62,50%
Øst AS 100,00% - 2 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   26 98 -73,47%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Leif Grimsrud AS 144 560 35,61% 26 144 534 35,61%
 
Kystmiljø AS 1 977 25,89% - 1 977 25,89%
Vestgårdveien 17 AS 451 11,72% 12 439 11,45%
Øst AS 28 198 20,35% - 28 198 20,35%
 
TOTALT: Alle selskap 175 186 31,51% 38 175 148 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Leif Grimsrud AS 144 560 26 144 534
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
26 -10,00% 144 557
 
  -30,00% 144 552
 
  -50,00% 144 547
 
  -70,00% 144 542
 
  -100,00% 144 534

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter788.210750.330479.125498.818560.331725.035342.998332.954
POS 5,0 %POS 56,6 %NEG -3,9 %NEG -11,0 %NEG -22,7 %POS 111,4 %POS 3,0 % -
 
Bruttomargin348.643315.098244.828233.708267.129269.025164.262166.215
POS 10,6 %POS 28,7 %POS 4,8 %NEG -12,5 %NEG -0,7 %POS 63,8 %NEG -1,2 % -
 
EBITDA resultat70.46154.55918.57113.70651.58366.24437.55142.402
POS 29,1 %POS 193,8 %POS 35,5 %NEG -73,4 %NEG -22,1 %POS 76,4 %NEG -11,4 % -
 
Driftsresultat42.75729.000-3.595-6.29734.36450.15720.87426.199
POS 47,4 %POS 906,7 %POS 42,9 %NEG -118,3 %NEG -31,5 %POS 140,3 %NEG -20,3 % -
 
Kontantstrøm43.9343.23983.384-56.552109.39730.175110
POS 1 256,4 %NEG -96,1 %POS 247,4 %NEG -151,7 %POS 262,5 %POS 274 218,2 % - -
 
Kassebeholdning1.0793.3451.6282.29078.7882349615
NEG -67,7 %POS 105,5 %NEG -28,9 %NEG -97,1 %POS 33 570,1 %POS 2 500,0 %NEG -98,5 % -
 
Sum egenkapital123.793120.236143.016137.592141.025122.75892.55384.622
POS 3,0 %NEG -15,9 %POS 3,9 %NEG -2,4 %POS 14,9 %POS 32,6 %POS 9,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld55.87463.54760.743106.360115.75886.59976.64233.480
POS 12,1 %NEG -4,6 %POS 42,9 %POS 8,1 %NEG -33,7 %NEG -13,0 %NEG -128,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.