Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 484 478 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
124 800 277 315 27 863 929 500 125 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Levanger Rør AS 100,00% 25 25 -
 
TOTALT: Alle selskap   25 25 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Levanger Rør AS 1 682 53,84% 25 1 657 53,47%
 
TOTALT: Alle selskap 1 682 53,84% 25 1 657 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Levanger Rør AS 1 682 25 1 657
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
25 -10,00% 1 680
 
  -30,00% 1 675
 
  -50,00% 1 670
 
  -70,00% 1 665
 
  -100,00% 1 657

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter5.3384.1535.7255.5424.7073.614
POS 28,5 %NEG -27,5 %POS 3,3 %POS 17,7 %POS 30,2 % -
 
Bruttomargin2.9342.2112.6812.5262.2971.593
POS 32,7 %NEG -17,5 %POS 6,1 %POS 10,0 %POS 44,2 % -
 
EBITDA resultat776140503456537356
POS 454,3 %NEG -72,2 %POS 10,3 %NEG -15,1 %POS 50,8 % -
 
Driftsresultat72097456376467310
POS 642,3 %NEG -78,7 %POS 21,3 %NEG -19,5 %POS 50,6 % -
 
Kontantstrøm801-146-2941361280
POS 648,6 %POS 50,3 %NEG -316,2 %POS 6,3 % - -
 
Kassebeholdning48071138503433475
POS 576,1 %NEG -48,6 %NEG -72,6 %POS 16,2 %NEG -8,8 % -
 
Sum egenkapital1.294951878638483297
POS 36,1 %POS 8,3 %POS 37,6 %POS 32,1 %POS 62,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000001
- - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.