Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 877 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 877 0 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
L Grønnerød AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
L Grønnerød AS 6 180 95,64% - 6 180 95,64%
 
TOTALT: Alle selskap 6 180 95,64% - 6 180 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
L Grønnerød AS 6 180 - 6 180
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 180
 
  -30,00% 6 180
 
  -50,00% 6 180
 
  -70,00% 6 180
 
  -100,00% 6 180

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-95-72-31-36-51-41-54-58
NEG -31,9 %NEG -132,3 %POS 13,9 %POS 29,4 %NEG -24,4 %POS 24,1 %POS 6,9 % -
 
Driftsresultat-95-72-31-36-51-41-54-58
NEG -31,9 %NEG -132,3 %POS 13,9 %POS 29,4 %NEG -24,4 %POS 24,1 %POS 6,9 % -
 
Kontantstrøm733-3.246-344-69-1711.032-790
POS 122,6 %NEG -843,6 %NEG -398,6 %POS 59,6 %NEG -116,6 %POS 1 406,3 % - -
 
Kassebeholdning8044443.6603.9804.0313.4723055
POS 81,1 %NEG -87,9 %NEG -8,0 %NEG -1,3 %POS 16,1 %POS 11 473,3 %NEG -45,5 % -
 
Sum egenkapital5.3795.6465.7426.4325.9955.6194.8614.498
NEG -4,7 %NEG -1,7 %NEG -10,7 %POS 7,3 %POS 6,7 %POS 15,6 %POS 8,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld135182227295369461576720
POS 25,8 %POS 19,8 %POS 23,1 %POS 20,1 %POS 20,0 %POS 20,0 %POS 20,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.