Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 832 499 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 030 800 205 438 32 260 1 561 000 3 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Liland Textilhus AS 100,00% - -
 
Botex Engros AS 6,66% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Liland Textilhus AS 506 15,85% - 506 15,85%
 
Botex Engros AS 155 11,92% - 155 11,92%
 
TOTALT: Alle selskap 661 14,72% - 661 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Liland Textilhus AS 506 - 506
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 506
 
  -30,00% 506
 
  -50,00% 506
 
  -70,00% 506
 
  -100,00% 506

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter7.1377.6467.6617.8017.7117.2907.2637.549
NEG -6,7 %NEG -0,2 %NEG -1,8 %POS 1,2 %POS 5,8 %POS 0,4 %NEG -3,8 % -
 
Bruttomargin4.0534.4514.5314.4994.4284.3673.8914.228
NEG -8,9 %NEG -1,8 %POS 0,7 %POS 1,6 %POS 1,4 %POS 12,2 %NEG -8,0 % -
 
EBITDA resultat10582235162473213-530202
POS 28,0 %NEG -65,1 %POS 45,1 %NEG -65,8 %POS 122,1 %POS 140,2 %NEG -362,4 % -
 
Driftsresultat10531180107418158-585132
POS 238,7 %NEG -82,8 %POS 68,2 %NEG -74,4 %POS 164,6 %POS 127,0 %NEG -543,2 % -
 
Kontantstrøm490128139585-1.1518480
POS 282,8 %NEG -7,9 %POS 139,7 %POS 1 060,0 %POS 100,4 %NEG -235,7 % - -
 
Kassebeholdning44810611511718931790285
POS 322,6 %NEG -7,8 %NEG -1,7 %NEG -38,1 %NEG -40,4 %NEG -64,9 %POS 961,2 % -
 
Sum egenkapital164148213136155-145-590640
POS 10,8 %NEG -30,5 %POS 56,6 %NEG -12,3 %POS 206,9 %POS 75,4 %NEG -192,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.4821.6301.7671.9082.0392.1702.0082.039
POS 9,1 %POS 7,8 %POS 7,4 %POS 6,4 %POS 6,0 %NEG -8,1 %POS 1,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.