Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 142 305 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
163 600 627 164 87 041 1 872 500 392 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (15,51%) EBITDA (-45,91%)
Driftsinntekter (28,32%) Resultat før skatt (-63,47%)
Bruttomargin (0,84%) Driftsresultat (-57,45%)
Kontantstrøm fra drift (-1 896,67%)
Kassebeholdning (-64,77%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Lillestrøm Tak og Membran AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Lillestrøm Tak og Membran AS 1 281 31,49% - 1 281 31,49%
 
TOTALT: Alle selskap 1 281 31,49% - 1 281 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Lillestrøm Tak og Membran AS 1 281 - 1 281
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 281
 
  -30,00% 1 281
 
  -50,00% 1 281
 
  -70,00% 1 281
 
  -100,00% 1 281

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter8.194335701481100
POS 2 346,0 %POS 378,6 %NEG -52,7 %POS 1 245,5 %POS 0,0 % - -
 
Bruttomargin4.851251631481100
POS 1 832,7 %POS 298,4 %NEG -57,4 %POS 1 245,5 %POS 0,0 % - -
 
EBITDA resultat1.236262011011-6-10
POS 4 653,8 %POS 30,0 %NEG -81,8 %POS 900,0 %POS 283,3 %POS 40,0 % -
 
Driftsresultat1.169262011011-6-10
POS 4 396,2 %POS 30,0 %NEG -81,8 %POS 900,0 %POS 283,3 %POS 40,0 % -
 
Kontantstrøm1.223109-86110-3-1800
POS 1 022,0 %POS 226,7 %NEG -178,2 %POS 3 766,7 %POS 98,3 % - -
 
Kassebeholdning92844228537186
POS 2 009,1 %POS 100,0 %NEG -74,1 %POS 2 733,3 %NEG -57,1 %NEG -96,2 % -
 
Sum egenkapital637309681362830
POS 2 023,3 %NEG -68,8 %POS 18,5 %POS 125,0 %POS 28,6 %NEG -6,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld735000000
POS 0,0 % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.