Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 122 808 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 918 4 890 112 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-2,84%)
Resultat før skatt (-3,52%)
Driftsresultat (-3,52%)
Kontantstrøm fra drift (-188,54%)
Kassebeholdning (-84,79%)
Sum egenkapital (-80,97%)
Driftsinntekter (-80,43%)
Bruttomargin (-80,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Lindstad Fix Limited 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Lindstad Fix Limited 55 19,43% - 55 19,43%
 
TOTALT: Alle selskap 55 19,43% - 55 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Lindstad Fix Limited 55 - 55
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 55
 
  -30,00% 55
 
  -50,00% 55
 
  -70,00% 55
 
  -100,00% 55

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter692732725805619555703609
NEG -5,5 %POS 1,0 %NEG -9,9 %POS 30,0 %POS 11,5 %NEG -21,1 %POS 15,4 % -
 
Bruttomargin692732725805619554649418
NEG -5,5 %POS 1,0 %NEG -9,9 %POS 30,0 %POS 11,7 %NEG -14,6 %POS 55,3 % -
 
EBITDA resultat534480333376-468521370
POS 11,3 %POS 44,1 %NEG -11,4 %POS 917,4 %NEG -154,1 %NEG -60,1 %POS 204,3 % -
 
Driftsresultat526472325368-566720570
POS 11,4 %POS 45,2 %NEG -11,7 %POS 757,1 %NEG -183,6 %NEG -67,3 %POS 192,9 % -
 
Kontantstrøm221150-51191-24-372390
POS 47,3 %POS 394,1 %NEG -126,7 %POS 895,8 %POS 35,1 %NEG -115,5 % - -
 
Kassebeholdning246193189235135737416
POS 27,5 %POS 2,1 %NEG -19,6 %POS 74,1 %POS 84,9 %NEG -1,4 %POS 362,5 % -
 
Sum egenkapital115616217317421216415
NEG -80,4 %NEG -65,4 %NEG -6,4 %NEG -0,6 %NEG -17,9 %POS 29,3 %POS 993,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld01220550
POS 100,0 %POS 50,0 % - POS 0,0 %POS 100,0 % - POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.