Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 416 870 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 311 219 70 151 884 500 151 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Linje Arkitektur AS 100,00% ●●●● ●●●● 177,27%
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● 177,27%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Linje Arkitektur AS 2 229 62,75% 61 ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 2 229 62,75% 61 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Linje Arkitektur AS 2 229 61 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
61 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20222021202020192018
Driftsinntekter●●●5.3025.4956.9128.628
●●●NEG -3,5 %NEG -20,5 %NEG -19,9 %POS 13,0 %
 
Bruttomargin●●●5.2805.4196.6088.351
●●●NEG -2,6 %NEG -18,0 %NEG -20,9 %POS 22,4 %
 
EBITDA resultat●●●79366-3791.246
●●●NEG -78,4 %POS 196,6 %NEG -130,4 %POS 253,0 %
 
Driftsresultat●●●66336-4661.155
●●●NEG -80,4 %POS 172,1 %NEG -140,3 %POS 302,4 %
 
Kontantstrøm●●●-53280-353633
●●●NEG -118,9 %POS 179,3 %NEG -155,8 %POS 183,6 %
 
Kassebeholdning●●●2.5582.6682.3872.481
●●●NEG -4,1 %POS 11,8 %NEG -3,8 %POS 16,9 %
 
Sum egenkapital●●●2.8072.7552.4812.834
●●●POS 1,9 %POS 11,0 %NEG -12,5 %POS 46,5 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●0000
●●● - - - -