Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 581 089 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 589 3 578 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (471,82%) EBITDA (-91,38%)
Sum egenkapital (4,76%) Resultat før skatt (-59,34%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-91,38%)
Bruttomargin (100%) Kassebeholdning (-79,14%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Lomme AS 100,00% - -
 
55 Knop AS 50,00% - - -
IT Ni AS 5,88% - - -
Jac. Jacobsen DA 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Lomme AS 12 515 76,27% - 12 515 76,27%
 
55 Knop AS 16 8,89% - 16 8,89%
IT Ni AS 16 143 28,10% - 16 143 28,10%
Jac. Jacobsen DA 7 772 99,28% - 7 772 99,28%
 
TOTALT: Alle selskap 36 446 44,52% - 36 446 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Lomme AS 12 515 - 12 515
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 12 515
 
  -30,00% 12 515
 
  -50,00% 12 515
 
  -70,00% 12 515
 
  -100,00% 12 515

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-37-38-51-64-61-42-56-66
POS 2,6 %POS 25,5 %POS 20,3 %NEG -4,9 %NEG -45,2 %POS 25,0 %POS 15,2 % -
 
Driftsresultat-37-38-51-64-61-42-56-66
POS 2,6 %POS 25,5 %POS 20,3 %NEG -4,9 %NEG -45,2 %POS 25,0 %POS 15,2 % -
 
Kontantstrøm33515371117408151-870
POS 119,0 %POS 115,5 %NEG -39,3 %NEG -71,3 %POS 170,2 %POS 273,6 % - -
 
Kassebeholdning23717991212367
POS 32,4 %POS 1 888,9 %NEG -25,0 %POS 1 100,0 %NEG -95,7 %POS 283,3 %NEG -14,3 % -
 
Sum egenkapital10.42410.1508.4637.4997.5066.9305.5325.260
POS 2,7 %POS 19,9 %POS 12,9 %NEG -0,1 %POS 8,3 %POS 25,3 %POS 5,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.8592.8262.5272.5372.6223.0103.1353.050
NEG -1,2 %NEG -11,8 %POS 0,4 %POS 3,2 %POS 12,9 %POS 4,0 %NEG -2,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.