Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 250 125 582 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 38 722 192 2 722 890 198 563 500 10 117 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (40,73%) EBITDA (-35,78%)
Resultat før skatt (-31,81%)
Driftsresultat (-36,68%)
Kontantstrøm fra drift (-23,78%)
Kassebeholdning (-48,81%)
Sum egenkapital (-2,79%)
Bruttomargin (-4,77%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Los AS 100,00% 12 787 4 587 178,77%
 
TOTALT: Alle selskap   12 787 4 587 178,77%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Los AS 99 177 20,43% 12 787 86 390 18,28%
 
TOTALT: Alle selskap 99 177 20,43% 12 787 86 390 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Los AS 99 177 12 787 86 390
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
12 787 -10,00% 97 898
 
  -30,00% 95 341
 
  -50,00% 92 784
 
  -70,00% 90 226
 
  -100,00% 86 390

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.092.1372.278.4363.154.6283.930.4813.423.3974.668.5154.365.9733.035.209
POS 35,7 %NEG -27,8 %NEG -19,7 %POS 14,8 %NEG -26,7 %POS 6,9 %POS 43,8 % -
 
Bruttomargin249.123251.502226.361211.232167.928189.078159.479147.246
NEG -0,9 %POS 11,1 %POS 7,2 %POS 25,8 %NEG -11,2 %POS 18,6 %POS 8,3 % -
 
EBITDA resultat93.437104.040113.985100.56260.67880.50582.83565.942
NEG -10,2 %NEG -8,7 %POS 13,3 %POS 65,7 %NEG -24,6 %NEG -2,8 %POS 25,6 % -
 
Driftsresultat91.339100.736110.04897.69955.05874.89680.03665.914
NEG -9,3 %NEG -8,5 %POS 12,6 %POS 77,4 %NEG -26,5 %NEG -6,4 %POS 21,4 % -
 
Kontantstrøm153.828225.013121.922119.637-35.961-201.140173.0390
NEG -31,6 %POS 84,6 %POS 1,9 %POS 432,7 %POS 82,1 %NEG -216,2 % - -
 
Kassebeholdning15.442147.57241.80010.62418.84436.753183.53224.191
NEG -89,5 %POS 253,0 %POS 293,4 %NEG -43,6 %NEG -48,7 %NEG -80,0 %POS 658,7 % -
 
Sum egenkapital343.203324.915329.685338.854326.048307.687175.525135.225
POS 5,6 %NEG -1,4 %NEG -2,7 %POS 3,9 %POS 6,0 %POS 75,3 %POS 29,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.8407.00330.57517.57160.02753.34239.46336.679
POS 2,3 %POS 77,1 %NEG -74,0 %POS 70,7 %NEG -12,5 %NEG -35,2 %NEG -7,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.