Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Los AS 100,00% 4 587 77 296 -94,07%
 
TOTALT: Alle selskap   4 587 77 296 -94,07%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Los AS 102 019 21,92% 4 587 97 432 21,14%
 
TOTALT: Alle selskap 102 019 21,92% 4 587 97 432 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Los AS 102 019 4 587 97 432
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 587 -10,00% 101 560
 
  -30,00% 100 643
 
  -50,00% 99 726
 
  -70,00% 98 808
 
  -100,00% 97 432

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter2.278.4363.154.6283.930.4813.423.3974.668.5154.365.9733.035.2092.683.490
NEG -27,8 %NEG -19,7 %POS 14,8 %NEG -26,7 %POS 6,9 %POS 43,8 %POS 13,1 % -
 
Bruttomargin251.502226.361211.232167.928189.078159.479147.246186.478
POS 11,1 %POS 7,2 %POS 25,8 %NEG -11,2 %POS 18,6 %POS 8,3 %NEG -21,0 % -
 
EBITDA resultat104.040113.985100.56260.67880.50582.83565.94282.809
NEG -8,7 %POS 13,3 %POS 65,7 %NEG -24,6 %NEG -2,8 %POS 25,6 %NEG -20,4 % -
 
Driftsresultat100.736110.04897.69955.05874.89680.03665.91477.410
NEG -8,5 %POS 12,6 %POS 77,4 %NEG -26,5 %NEG -6,4 %POS 21,4 %NEG -14,9 % -
 
Kontantstrøm225.013121.922119.637-35.961-201.140173.03950.2000
POS 84,6 %POS 1,9 %POS 432,7 %POS 82,1 %NEG -216,2 %POS 244,7 % - -
 
Kassebeholdning147.57241.80010.62418.84436.753183.53224.19122.531
POS 253,0 %POS 293,4 %NEG -43,6 %NEG -48,7 %NEG -80,0 %POS 658,7 %POS 7,4 % -
 
Sum egenkapital324.915329.685338.854326.048307.687175.525135.225166.363
NEG -1,4 %NEG -2,7 %POS 3,9 %POS 6,0 %POS 75,3 %POS 29,8 %NEG -18,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld7.00330.57517.57160.02753.34239.46336.67937.282
POS 77,1 %NEG -74,0 %POS 70,7 %NEG -12,5 %NEG -35,2 %NEG -7,6 %POS 1,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.