Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 148 479 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 151 329 147 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (200,00%)
Resultat før skatt (200,00%)
Driftsresultat (200,00%)
Kontantstrøm fra drift (1 250,00%)
Kassebeholdning (733,33%)
Sum egenkapital (6,83%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Lsm Invest Limited 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Lsm Invest Limited 313 98,12% - 313 98,12%
 
TOTALT: Alle selskap 313 98,12% - 313 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Lsm Invest Limited 313 - 313
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 313
 
  -30,00% 313
 
  -50,00% 313
 
  -70,00% 313
 
  -100,00% 313

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter0150000180
NEG -100,0 %POS 0,0 % - - - NEG -100,0 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin015000060
NEG -100,0 %POS 0,0 % - - - NEG -100,0 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat-32-4000-30
NEG -250,0 %POS 150,0 %POS 0,0 % - - POS 100,0 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat-32-4000-30
NEG -250,0 %POS 150,0 %POS 0,0 % - - POS 100,0 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm-96-400100
NEG -250,0 %POS 250,0 %POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 0,0 % - -
 
Kassebeholdning413700000
NEG -69,2 %POS 85,7 %POS 0,0 % - - - - -
 
Sum egenkapital313216214888812
POS 44,9 %POS 0,9 %POS 2 575,0 % - - - NEG -33,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.