Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 581 241 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 803 200 1 073 342 225 699 7 479 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100,37%) Sum egenkapital (-11,01%)
Resultat før skatt (93,66%) Driftsinntekter (-18,06%)
Driftsresultat (93,48%)
Kontantstrøm fra drift (22,22%)
Kassebeholdning (79,04%)
Bruttomargin (21,82%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Lundgrens Norge AS 100,00% 1 073 1 151 -6,78%
 
TOTALT: Alle selskap   1 073 1 151 -6,78%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Lundgrens Norge AS 2 183 11,34% 1 073 1 110 6,10%
 
TOTALT: Alle selskap 2 183 11,34% 1 073 1 110 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Lundgrens Norge AS 2 183 1 073 1 110
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 073 -10,00% 2 076
 
  -30,00% 1 861
 
  -50,00% 1 647
 
  -70,00% 1 432
 
  -100,00% 1 110

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter32.62432.76534.59035.16834.13533.73736.24736.639
NEG -0,4 %NEG -5,3 %NEG -1,6 %POS 3,0 %POS 1,2 %NEG -6,9 %NEG -1,1 % -
 
Bruttomargin12.66912.86313.70613.85213.60013.13414.66315.267
NEG -1,5 %NEG -6,2 %NEG -1,1 %POS 1,9 %POS 3,5 %NEG -10,4 %NEG -4,0 % -
 
EBITDA resultat-443-9951.7251.1871.493-1.962-2.436-1.755
POS 55,5 %NEG -157,7 %POS 45,3 %NEG -20,5 %POS 176,1 %POS 19,5 %NEG -38,8 % -
 
Driftsresultat-854-1.3001.3789001.238-2.270-2.846-2.161
POS 34,3 %NEG -194,3 %POS 53,1 %NEG -27,3 %POS 154,5 %POS 20,2 %NEG -31,7 % -
 
Kontantstrøm6361833.5541.539790-1.615-3.8390
POS 247,5 %NEG -94,9 %POS 130,9 %POS 94,8 %POS 148,9 %POS 57,9 % - -
 
Kassebeholdning0004490000
- - NEG -100,0 %POS 0,0 % - - - -
 
Sum egenkapital6.7087.6378.7318.8388.8438.5388.6407.827
NEG -12,2 %NEG -12,5 %NEG -1,2 %NEG -0,1 %POS 3,6 %NEG -1,2 %POS 10,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld0002.4552.5202.5802.8203.060
- - POS 100,0 %POS 2,6 %POS 2,3 %POS 8,5 %POS 7,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.