Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 111 377 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 13 521 16 356 81 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (75,19%) EBITDA (-245,16%)
Driftsresultat (77,11%) Kontantstrøm fra drift (-53,45%)
Kassebeholdning (-76,39%)
Sum egenkapital (-60,68%)
Driftsinntekter (-30,74%)
Bruttomargin (-30,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Lunor AS 100,00% - -
 
Safe Track Food AS 7,75% 108 268 -59,70%
 
TOTALT: Alle selskap   - 21 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Lunor AS 451 100,00% - 451 100,00%
 
Safe Track Food AS 13 635 90,76% 108 13 527 90,69%
 
TOTALT: Alle selskap 14 086 91,03% 108 13 978 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Lunor AS 451 - 451
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 451
 
  -30,00% 451
 
  -50,00% 451
 
  -70,00% 451
 
  -100,00% 451

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter5704141992071.5072.0911.5972.680
POS 37,7 %POS 108,0 %NEG -3,9 %NEG -86,3 %NEG -27,9 %POS 30,9 %NEG -40,4 % -
 
Bruttomargin5704141992071.5072.0911.5282.366
POS 37,7 %POS 108,0 %NEG -3,9 %NEG -86,3 %NEG -27,9 %POS 36,8 %NEG -35,4 % -
 
EBITDA resultat-257-303-176-2979001.8161.0781.122
POS 15,2 %NEG -72,2 %POS 40,7 %NEG -133,0 %NEG -50,4 %POS 68,5 %NEG -3,9 % -
 
Driftsresultat-650-696-542-6617811.816933977
POS 6,6 %NEG -28,4 %POS 18,0 %NEG -184,6 %NEG -57,0 %POS 94,6 %NEG -4,5 % -
 
Kontantstrøm-214-5.1583595.507-2.479-6411.7250
POS 95,9 %NEG -1 536,8 %NEG -93,5 %POS 322,1 %NEG -286,7 %NEG -137,2 % - -
 
Kassebeholdning6855001.6391.037207135
POS 37,0 %NEG -69,5 %POS 58,1 %POS 51 750,0 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -94,8 % -
 
Sum egenkapital1.5072.1162.6607.4411.4427041.0281.391
NEG -28,8 %NEG -20,5 %NEG -64,3 %POS 416,0 %POS 104,8 %NEG -31,5 %NEG -26,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00003.3621.2212.1533.950
- - - POS 100,0 %NEG -175,3 %POS 43,3 %POS 45,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.