Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 22 671 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 -3 329 26 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
M & A International AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
M & A International AS 174 112,26% - 174 112,26%
 
TOTALT: Alle selskap 174 112,26% - 174 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
M & A International AS 174 - 174
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 174
 
  -30,00% 174
 
  -50,00% 174
 
  -70,00% 174
 
  -100,00% 174

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter000000486200
- - - - - NEG -100,0 %POS 143,0 % -
 
Bruttomargin000-2-3-3483197
- - POS 100,0 %POS 33,3 % - NEG -100,6 %POS 145,2 % -
 
EBITDA resultat-40-45-85-162-615746
NEG %POS 100,0 %POS 47,1 %POS 47,5 %NEG -165,6 %NEG -207,0 %POS 23,9 % -
 
Driftsresultat-40-45-85-162-615746
NEG %POS 100,0 %POS 47,1 %POS 47,5 %NEG -165,6 %NEG -207,0 %POS 23,9 % -
 
Kontantstrøm-81422-124-150231-140
NEG -157,1 %NEG -36,4 %POS 117,7 %POS 17,3 %NEG -164,9 %POS 1 750,0 % - -
 
Kassebeholdning1011081311092313865165
NEG -6,5 %NEG -17,6 %POS 20,2 %NEG -52,8 %NEG -40,2 %POS 656,9 %NEG -21,5 % -
 
Sum egenkapital9295130171251412243184
NEG -3,2 %NEG -26,9 %NEG -24,0 %NEG -31,9 %NEG -39,1 %POS 69,5 %POS 32,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.