Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 84 724 833 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
16 547 600 13 016 795 2 611 438 48 506 000 4 043 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (82,46%) Sum egenkapital (-89,89%)
Resultat før skatt (75,76%)
Driftsresultat (73,27%)
Kontantstrøm fra drift (259,34%)
Kassebeholdning (95,90%)
Driftsinntekter (17,12%)
Bruttomargin (23,25%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Makita Norway 100,00% 9 321 9 321 -
 
TOTALT: Alle selskap   9 321 9 321 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Makita Norway -40 576 -34,00% 9 321 -49 897 -45,35%
 
TOTALT: Alle selskap -40 576 -34,00% 9 321 -49 897 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Makita Norway -40 576 9 321 -49 897
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
9 321 -10,00% -41 508
 
  -30,00% -43 372
 
  -50,00% -45 237
 
  -70,00% -47 101
 
  -100,00% -49 897

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter236.275199.733175.839158.709147.319126.80293.4821.289.706
POS 18,3 %POS 13,6 %POS 10,8 %POS 7,7 %POS 16,2 %POS 35,6 %NEG -92,8 % -
 
Bruttomargin57.89440.96650.89847.56750.84047.57535.244308.272
POS 41,3 %NEG -19,5 %POS 7,0 %NEG -6,4 %POS 6,9 %POS 35,0 %NEG -88,6 % -
 
EBITDA resultat-16.306-22.190-3.677-3087.44213.8908.531164.355
POS 26,5 %NEG -503,5 %NEG -1 093,8 %NEG -104,1 %NEG -46,4 %POS 62,8 %NEG -94,8 % -
 
Driftsresultat-17.336-22.556-3.929-6816.97713.4998.267161.746
POS 23,1 %NEG -474,1 %NEG -476,9 %NEG -109,8 %NEG -48,3 %POS 63,3 %NEG -94,9 % -
 
Kontantstrøm-4.5404.4837.965-6.63713.45014.760506.5050
NEG -201,3 %NEG -43,7 %POS 220,0 %NEG -149,3 %NEG -8,9 %NEG -97,1 % - -
 
Kassebeholdning10.05015.07214.8804.8615.0164.1892.833407.636
NEG -33,3 %POS 1,3 %POS 206,1 %NEG -3,1 %POS 19,7 %POS 47,9 %NEG -99,3 % -
 
Sum egenkapital-21.475-9.3129.94815.15916.31711.6281.002934.570
NEG -130,6 %NEG -193,6 %NEG -34,4 %NEG -7,1 %POS 40,3 %POS 1 060,5 %NEG -99,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000015.67723.786313
- - - - POS 100,0 %POS 34,1 %NEG -7 499,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.