Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 75 502 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
12 130 000 11 113 767 2 511 904 45 304 500 4 442 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Makita Norway 100,00% 9 321 9 321 -
 
TOTALT: Alle selskap   9 321 9 321 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Makita Norway -36 849 -36,12% 9 321 -46 170 -49,81%
 
TOTALT: Alle selskap -36 849 -36,12% 9 321 -46 170 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Makita Norway -36 849 9 321 -46 170
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
9 321 -10,00% -37 781
 
  -30,00% -39 645
 
  -50,00% -41 510
 
  -70,00% -43 374
 
  -100,00% -46 170

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter199.733175.839158.709147.319126.80293.4821.289.7061.918.307
POS 13,6 %POS 10,8 %POS 7,7 %POS 16,2 %POS 35,6 %NEG -92,8 %NEG -32,8 % -
 
Bruttomargin40.96650.89847.56750.84047.57535.244308.272420.120
NEG -19,5 %POS 7,0 %NEG -6,4 %POS 6,9 %POS 35,0 %NEG -88,6 %NEG -26,6 % -
 
EBITDA resultat-22.190-3.677-3087.44213.8908.531164.355261.603
NEG -503,5 %NEG -1 093,8 %NEG -104,1 %NEG -46,4 %POS 62,8 %NEG -94,8 %NEG -37,2 % -
 
Driftsresultat-22.556-3.929-6816.97713.4998.267161.746259.617
NEG -474,1 %NEG -476,9 %NEG -109,8 %NEG -48,3 %POS 63,3 %NEG -94,9 %NEG -37,7 % -
 
Kontantstrøm4.4837.965-6.63713.45014.760506.505507.2220
NEG -43,7 %POS 220,0 %NEG -149,3 %NEG -8,9 %NEG -97,1 %NEG -0,1 % - -
 
Kassebeholdning15.07214.8804.8615.0164.1892.833407.63652.258
POS 1,3 %POS 206,1 %NEG -3,1 %POS 19,7 %POS 47,9 %NEG -99,3 %POS 680,0 % -
 
Sum egenkapital-9.3129.94815.15916.31711.6281.002934.570921.382
NEG -193,6 %NEG -34,4 %NEG -7,1 %POS 40,3 %POS 1 060,5 %NEG -99,9 %POS 1,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld000015.67723.786313358
- - - POS 100,0 %POS 34,1 %NEG -7 499,4 %POS 12,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.