Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 587 692 226 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 83 302 726 11 256 000 488 097 500 5 036 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (581,18%) Kontantstrøm fra drift (-12,20%)
Resultat før skatt (1 245,48%) Kassebeholdning (-11,58%)
Driftsresultat (1 370,90%) Driftsinntekter (-2,33%)
Sum egenkapital (4,80%) Bruttomargin (-2,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Manpower AS 100,00% 1 166 1 433 -18,63%
 
Manpower Framnæs Installasjon AS 100,00% 46 38 21,05%
Manpower Staffing Services AS 100,00% 281 172 63,37%
Experis AS 100,00% 608 848 -28,30%
Manpowergroup Solutions AS 100,00% 159 22 622,73%
 
Manpower Industri AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   1 166 2 513 -53,60%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Manpower AS 189 957 17,66% 1 166 188 791 17,57%
 
Manpower Framnæs Installasjon AS 15 824 54,41% 46 15 778 54,34%
Manpower Staffing Services AS 70 124 59,79% 281 69 843 59,70%
Experis AS 144 768 46,74% 608 144 160 46,64%
Manpowergroup Solutions AS 13 269 19,72% 159 13 110 19,52%
 
Manpower Industri AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 433 942 27,14% 2 260 431 682 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Manpower AS 189 957 1 166 188 791
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 166 -10,00% 189 840
 
  -30,00% 189 607
 
  -50,00% 189 374
 
  -70,00% 189 141
 
  -100,00% 188 791

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.941.9621.966.5002.036.8392.102.6432.075.3301.924.0361.784.5231.608.528
NEG -1,2 %NEG -3,5 %NEG -3,1 %POS 1,3 %POS 7,9 %POS 7,8 %POS 10,9 % -
 
Bruttomargin1.941.9621.966.5002.036.8392.102.6322.075.3301.924.0361.784.5231.608.528
NEG -1,2 %NEG -3,5 %NEG -3,1 %POS 1,3 %POS 7,9 %POS 7,8 %POS 10,9 % -
 
EBITDA resultat-10.5032.81033.92867.68445.0664.900-5.398-41.698
NEG -473,8 %NEG -91,7 %NEG -49,9 %POS 50,2 %POS 819,7 %POS 190,8 %POS 87,1 % -
 
Driftsresultat-14.285-67130.79863.99641.177755-11.535-46.880
NEG -2 028,9 %NEG -102,2 %NEG -51,9 %POS 55,4 %POS 5 353,9 %POS 106,5 %POS 75,4 % -
 
Kontantstrøm-126.753-1.47632.12628.37839.64515.130-192.1880
NEG -8 487,6 %NEG -104,6 %POS 13,2 %NEG -28,4 %POS 162,0 %POS 107,9 % - -
 
Kassebeholdning47.449148.577151.687119.752106.58583.94873.234291.311
NEG -68,1 %NEG -2,1 %POS 26,7 %POS 12,4 %POS 27,0 %POS 14,6 %NEG -74,9 % -
 
Sum egenkapital180.655210.632194.308171.044127.319101.49999.187102.361
NEG -14,2 %POS 8,4 %POS 13,6 %POS 34,3 %POS 25,4 %POS 2,3 %NEG -3,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld045472680300033.928
POS 100,0 %POS 37,5 %POS 9,6 %NEG % - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.