Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 14 932 122 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 164 800 1 174 397 68 425 9 461 500 63 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Mdm Bygg og Eiendom AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Mdm Bygg og Eiendom AS 3 836 20,25% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 3 836 20,25% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Mdm Bygg og Eiendom AS 3 836 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●31.9712.5075.5144.339
●●●POS 1 175,3 %NEG -54,5 %POS 27,1 %POS 139,3 %
 
Bruttomargin●●●30.3672.1035.2074.313
●●●POS 1 344,0 %NEG -59,6 %POS 20,7 %POS 137,9 %
 
EBITDA resultat●●●1.573-542.537878
●●●POS 3 013,0 %NEG -102,1 %POS 189,0 %POS 132,3 %
 
Driftsresultat●●●1.491-1792.355804
●●●POS 933,0 %NEG -107,6 %POS 192,9 %POS 124,6 %
 
Kontantstrøm●●●1.5651.677-3.444-3.577
●●●NEG -6,7 %POS 148,7 %POS 3,7 %NEG -150,8 %
 
Kassebeholdning●●●7182179390
●●●POS 35 800,0 %NEG -98,9 %NEG -54,1 %POS 170,8 %
 
Sum egenkapital●●●2.9302.1962.111826
●●●POS 33,4 %POS 4,0 %POS 155,6 %POS 72,1 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●8.9199.58412.3574.663
●●●POS 6,9 %POS 22,4 %NEG -165,0 %NEG -77 616,7 %