Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 231 760 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 32 753 5 507 16 193 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (7,49%) EBITDA (-47,71%)
Sum egenkapital (6,38%) Driftsresultat (-47,71%)
Kontantstrøm fra drift (-57,41%)
Kassebeholdning (-75,20%)
Driftsinntekter (-13,93%)
Bruttomargin (-13,93%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
M Eiendom AS 100,00% - -
 
Straxbo Eiendom AS 50,00% 81 27 200,00%
Nor Industrier AS 33,33% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 14 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
M Eiendom AS 16 670 51,27% - 16 670 51,27%
 
Straxbo Eiendom AS 521 1,32% 81 440 1,12%
Nor Industrier AS 73 963 37,55% - 73 963 37,55%
 
TOTALT: Alle selskap 91 154 33,89% 81 91 073 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
M Eiendom AS 16 670 - 16 670
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 16 670
 
  -30,00% 16 670
 
  -50,00% 16 670
 
  -70,00% 16 670
 
  -100,00% 16 670

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter936899934937677645582663
POS 4,1 %NEG -3,7 %NEG -0,3 %POS 38,4 %POS 5,0 %POS 10,8 %NEG -12,2 % -
 
Bruttomargin936899934934677645582663
POS 4,1 %NEG -3,7 % - POS 38,0 %POS 5,0 %POS 10,8 %NEG -12,2 % -
 
EBITDA resultat1442642822731107162164
NEG -45,5 %NEG -6,4 %POS 3,3 %POS 148,2 %POS 54,9 %POS 14,5 %NEG -62,2 % -
 
Driftsresultat1442642822731107162118
NEG -45,5 %NEG -6,4 %POS 3,3 %POS 148,2 %POS 54,9 %POS 14,5 %NEG -47,5 % -
 
Kontantstrøm1.993-1.7461.1527251.3441.0298940
POS 214,1 %NEG -251,6 %POS 58,9 %NEG -46,1 %POS 30,6 %POS 15,1 % - -
 
Kassebeholdning3.8935205.3724.4003.9152.6602.0371.742
POS 648,7 %NEG -90,3 %POS 22,1 %POS 12,4 %POS 47,2 %POS 30,6 %POS 16,9 % -
 
Sum egenkapital13.60910.19213.75111.85111.3979.9719.2498.293
POS 33,5 %NEG -25,9 %POS 16,0 %POS 4,0 %POS 14,3 %POS 7,8 %POS 11,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld410000246854
NEG -300,0 %NEG % - - - POS 100,0 %POS 71,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.