Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 691 247 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 247 691 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Meisal & Bodin AS 100,00% 6 10 -40,00%
 
Stover.gea AS 28,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   6 10 -40,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Meisal & Bodin AS 1 356 97,07% 6 1 350 97,05%
 
Stover.gea AS 695 31,71% - 695 31,71%
 
TOTALT: Alle selskap 2 051 57,15% 6 2 045 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Meisal & Bodin AS 1 356 6 1 350
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
6 -10,00% 1 355
 
  -30,00% 1 354
 
  -50,00% 1 353
 
  -70,00% 1 352
 
  -100,00% 1 350

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-17-26-28-31-52-42-32-7
POS 34,6 %POS 7,1 %POS 9,7 %POS 40,4 %NEG -23,8 %NEG -31,3 %NEG -357,1 % -
 
Driftsresultat-17-26-28-31-52-42-32-7
POS 34,6 %POS 7,1 %POS 9,7 %POS 40,4 %NEG -23,8 %NEG -31,3 %NEG -357,1 % -
 
Kontantstrøm-49-106246-75-865-741.6950
POS 53,8 %NEG -143,1 %POS 428,0 %POS 91,3 %NEG -1 068,9 %NEG -104,4 % - -
 
Kassebeholdning36871471882794672.1590
NEG -58,6 %NEG -40,8 %NEG -21,8 %NEG -32,6 %NEG -40,3 %NEG -78,4 %POS 100% -
 
Sum egenkapital1.3121.3631.4681.5701.5382.1222.137133
NEG -3,7 %NEG -7,2 %NEG -6,5 %POS 2,1 %NEG -27,5 %NEG -0,7 %POS 1 506,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.