Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 150 379 238 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
26 118 800 14 377 562 1 253 877 90 011 000 18 618 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (7,08%) EBITDA (-10,46%)
Sum egenkapital (14,13%) Resultat før skatt (-24,50%)
Driftsresultat (-26,80%)
Kontantstrøm fra drift (-68,96%)
Driftsinntekter (-9,95%)
Bruttomargin (-2,59%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Melbye Skandinavia Norge AS 100,00% 7 542 6 594 14,38%
 
TOTALT: Alle selskap   7 542 6 594 14,38%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Melbye Skandinavia Norge AS 80 465 44,08% 7 542 72 923 41,67%
 
TOTALT: Alle selskap 80 465 44,08% 7 542 72 923 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Melbye Skandinavia Norge AS 80 465 7 542 72 923
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
7 542 -10,00% 79 711
 
  -30,00% 78 202
 
  -50,00% 76 694
 
  -70,00% 75 186
 
  -100,00% 72 923

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter322.976284.842284.642248.369216.481194.396178.056174.316
POS 13,4 %POS 0,1 %POS 14,6 %POS 14,7 %POS 11,4 %POS 9,2 %POS 2,1 % -
 
Bruttomargin123.023118.506111.97996.43387.25980.83177.46973.729
POS 3,8 %POS 5,8 %POS 16,1 %POS 10,5 %POS 8,0 %POS 4,3 %POS 5,1 % -
 
EBITDA resultat34.22030.93331.32614.24220.40919.54017.92217.274
POS 10,6 %NEG -1,3 %POS 120,0 %NEG -30,2 %POS 4,4 %POS 9,0 %POS 3,8 % -
 
Driftsresultat30.37828.34528.62311.12417.86217.04016.52316.843
POS 7,2 %NEG -1,0 %POS 157,3 %NEG -37,7 %POS 4,8 %POS 3,1 %NEG -1,9 % -
 
Kontantstrøm14.20922.96523.51832.78312.09820.0846.2340
NEG -38,1 %NEG -2,4 %NEG -28,3 %POS 171,0 %NEG -39,8 %POS 222,2 % - -
 
Kassebeholdning2.0992.0482.0395.6411.6171.4941.5331.262
POS 2,5 %POS 0,4 %NEG -63,9 %POS 248,9 %POS 8,2 %NEG -2,5 %POS 21,5 % -
 
Sum egenkapital74.34773.65665.25357.97762.50252.59652.82243.127
POS 0,9 %POS 12,9 %POS 12,5 %NEG -7,2 %POS 18,8 %NEG -0,4 %POS 22,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld5.58401153892.5693.6494.0580
POS 0,0 %POS 100,0 %POS 70,4 %POS 84,9 %POS 29,6 %POS 10,1 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.