Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 116 897 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 86 301 14 096 16 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (233,33%) EBITDA (-30,24%)
Sum egenkapital (6,78%) Resultat før skatt (-29,61%)
Driftsresultat (-30,24%)
Kontantstrøm fra drift (-67,41%)
Driftsinntekter (-22,22%)
Bruttomargin (-22,22%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Âme Pure AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Âme Pure AS -1 746 -663,88% - -1 746 -663,88%
 
TOTALT: Alle selskap -1 746 -663,88% - -1 746 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Âme Pure AS -1 746 - -1 746
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 746
 
  -30,00% -1 746
 
  -50,00% -1 746
 
  -70,00% -1 746
 
  -100,00% -1 746

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter2.4003.0006000000
NEG -20,0 %POS 4 900,0 %POS 0,0 % - - - - -
 
Bruttomargin2.4003.0005600000
NEG -20,0 %POS 5 257,1 %POS 0,0 % - - - - -
 
EBITDA resultat56-854-444-156-6-179-730
POS 106,6 %NEG -92,3 %NEG -184,6 %NEG -2 500,0 %POS 96,6 %NEG -145,2 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat56-854-444-156-6-179-730
POS 106,6 %NEG -92,3 %NEG -184,6 %NEG -2 500,0 %POS 96,6 %NEG -145,2 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm175-1.386-37845135-1.074-400
POS 112,6 %NEG -266,7 %NEG -183,8 %POS 1 188,6 %POS 103,3 %NEG -2 585,0 % - -
 
Kassebeholdning17914362851100
POS 25,2 %POS 130,6 %POS 675,0 %POS 60,0 %NEG -54,5 %POS 0,0 % - -
 
Sum egenkapital-1.982-1.900-1.045-601-446-406-159-19
NEG -4,3 %NEG -81,8 %NEG -73,9 %NEG -34,8 %NEG -9,9 %NEG -155,3 %NEG -736,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7481.7481.115165340382340300
- NEG -56,8 %NEG -575,8 %POS 51,5 %POS 11,0 %NEG -12,4 %NEG -13,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.